نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این که دولت دوازدهم به هیچ کدام از وعده هایش عمل نکرده اظهار داشت: یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت دوازدهم می گذرد این درحالی است که این دولت به هیچ کدام از وعده هایش عمل نکرده است. به عقیده این نماینده مجلس، علت این امر عدم بکارگیری یک مدیریت صحیح و مؤثر توسط رئیس جمهور و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت است.

وی ضمن اشاره به این که نرخ تورم در کشور بسیار بالاست افزود: این امر حاکی از آن است که اجرای مدیریتی دقیق و اصولی از عهده اعضای دولت دوازدهم خارج است. سید قاسم جاسمی این طور صحبت هایش را ادامه داد: نرخ تورم در حال حاضر به ۲۰٫۱۸ درصد می رسد که می توان آن را معادل یک نرخ ۲۰۰ درصدی معرفی کرد. جاسمی گفت: خودرویی که با پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان در سال گذشته قابل خریداری بود امسال به ازای ۶۰۰ میلیون تومان قابل دریافت است.

وی ضمن اشاره به این که چنین نرخ تورمی بسیار نگران کننده است اظهار کرد: معیشت مردم دشوار شده و عرصه بر آحاد افراد جامعه تنگ شده است. ایشان در ادامه پای بسته های حمایتی دولت را به میان کشیدند و این طور گفتند: استفاده از چنین بسته هایی برای مردم بسیار بی ارزش است و ۲۰۰ تومان پول در حال حاضر با ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان در سال گذشته برابری می کند.

نماینده مردم کرمانشاه ادامه داد: ارائه چنین بسته هایی راه به جایی نمی برد و هیچ کدام از فشار های موجود بر مردم را کاهش نمی دهد. وی گفت: امید است دولتمردان کمی به بخش های اقتصادی رسیدگی کنند و برای سر و سامان دادن به این وضعیت به تلاش های مضاعف روی آورند بلکه بتوانیم شاهد شرایط بهتری در روز های پیش رو باشیم.

  • منبع خبر : تی نیوز