کاظم بابایی که به عنوان یکی از سردفتران استان تهران در حال فعالیت است ضمن اشاره به این که در بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آورده شده که دفترداران می بایست بر اسناد رسمی اثرنگشت دیجیتال خود را ثبت نمایند، اظهار کرد: این کار خلاف قانون است.

ایشان برای اثبات ادعایشان به قانون جامع حدنگار متوسل شدند و ماده ۱۱ این قانون را نام بردند. بابایی دلیلش را این طور توضیح داد: بر اساس این ماده، احراز هویت دفترداران بر اسناد رسمی تنها باید به صورت امضای الکترونیک ثبت گردد و استفاده از اثرانگشت برای نیل به این هدف قانون را رد می کند.

ایشان در ادامه به مشکلات چنین اقدامی اشاره کردند و این طور گفتند: اتکا به اثرانگشت به جای امضای دیجیتال با محدودیت هایی همراه است و می تواند زمان اجرای کار را افزایش دهد ضمن این که اجرای آن هم برای دفترداران و هم ارباب رجوعان مطلوب نخواهد بود.

وی بار دیگر تأکید کرد ثبت همزمان امضای دیجیتال و اثرانگشت به اتلاف زمان دفترداران ختم می شود.

بابایی به عنوان یکی دیگر از اشکالات این کار، مختل سازی روند کاری دفترداران را نام برد.

به گفته کاظم بابایی، ثبت اثرانگشت می تواند با صدمات روانی و جسمی همراه گردد. ایشان این طور صحبت هایشان را شفاف سازی کردند: یک دفتردار شاید نیاز باشد روزانه بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ بار از طریق اثرانگشت احراز هویت کند و بدیهی است به واسطه این امر مشکلات جسمی روانی برای دفتردار پدید می آید.

کانون دفترداران و دفتریاران محل اعتراض دفترداران به این بخشنامه بوده است.

کاظم بابایی در این خصوص اظهار کرد: ناراحتی ما از این است که این بخشنامه خلاف قانون است و دفترداران را ناگزیر به انجام کاری ساخته اند که قانون نیز صراحتا آن را رد می کند و نمی پذیرد.

  • منبع خبر : مهر نیوز