ارزیابی املاک و مستغلات بانک تجارت در اقصی نقاط کشور با هدف رشد سرمایه در دستور کار قرار گرفته است. لازم به توضیح است که این املاک و مستغلات، عرصه، سرقفلی و عیان را در بر می گیرند و بر این سه مورد دلالت دارند.

پور بهبهانی، مدیر امور مالی بانک تجارت در خصوص ارزیابی دارایی های بانک تجارت توضیحاتی ارائه نمود و این طور گفت: بانک تجارت راه خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون اصلاحیه بانک تجارت را نه تنها رشد سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می داند بلکه فعالیت هایی چون واگذاری دارایی و املاک مازاد بانک را در جهت به حداقل رساندن ضرر و زیان در پیش گرفته است.

ایشان در خصوص رشد سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها توضیحاتی ارائه نموند و این طور گفتند: این اقدامات عرصه، سرقفلی و عیان را در بر می گیرد. وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این امر به پایان رسیده و گزارشات حاصل از آن در مرحله وصول است. به گفته پور بهبهانی نتایج گزارشات، زمینه ساز اقدامات بعدی بانک تجارت در راستای عملکردی صحیح جهت خروج از ماده ۱۴۱ خواهد بود.

مدیر امور مالی بانک تجارت، اذعان نمود: موارد مذکور تنها اقدامات در دست انجام بانک تجارت نیستند بلکه این بانک تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت را نیز در لیست اهدافش قرار داده است. به گفته پور بهبهانی این ارزیابی ها میزان افزایش سرمایه بانک را مشخص می کند و اقدامات بعدی بانک تجارت را رقم می زند. این بانک به منظور تحقق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به سیاست هایی همچون فروش اموال مازاد روی آورده که پیش از این در گروه تجدید ارزیابی جایگاهی نداشته است. اهتمام بانک تجارت در این راستا و فروش اموال مازادش می تواند با نتایج ارزشمندی همچون هدایت نقدینگی به سوی بخش های تولیدی کشور و رشد اقتصاد همراه باشد.

  • منبع خبر : تی نیوز