کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ضمن اشاره به این که مدتی طولانی است که تورم بر بازار ایران سایه افکنده اظهار کرد: از جمله عواملی که می تواند به این وضعیت خاتمه دهد و شرایط را بهتر کند استقلال بانک مرکزی و مشاهده اقتصاد از نگاهی دیگر است.

این کارشناس اقتصادی که به عنوان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) مشغول به فعالیت است، عنوان کرد: حاکمیت تورم بر ایران سال هاست که به چشم می خورد و به نظر می رسد مناسب ترین روش برای حل این مشکل تغییر نگاه به مسئله اقتصاد و دادن مجوز به بانک مرکزی برای فعالیت مستقلانه است.

وی صحبت هایش را این طور ادامه داد: تورم یکی از مهم ترین مشکلات حال حاضر ایران است. به گفته ندری سال هاست که کشور با این مسئله دست به گریبان است حال آن که دیگر کشور های این مشکل را از سر گذرانده اند. این کارشناس اقتصادی رمز موفقیت دیگر کشور ها در حل مسئله تورم را در اعمال سیاست های جدید و تغییر نگرش به مسائل اقتصادی خواند.

ندری اذعان نمود: به عنوان بهترین راه حل می توان فعالیت های مستقلانه بانک مرکزی را نام برد و به خروج ابزار نفت از کنترل دولت اشاره کرد. ندری ضمن تأکید بر این که در هنگام مواجهه با بحران باید ریشه و دلیل آن را موشکافی کرد تصریح نمود: اگر بدون توجه به دلیل یک مشکل در راستای حل آن گام برداریم آنگاه در آینده ای نزدیک با همان مشکل روبرو خواهیم شد.

وی این طور گفت: مدت هاست که آن چه به گوش می خورد این است که دولت تمام درآمدش را از راه نفت به دست می آورد این درحالی است که نفت و خلق پول همزمان در اقتصاد کنونی کشور دخیلند. این استاد دانشگاه ادامه داد: در صورتی می توان به بحران های موجود خاتمه داد که دولت وابستگی اش را از بانک مرکزی و نفت قطع کند. به گفته ندری تنها شیوه ای که می تواند در این راستا کمک کننده باشد و توسعه کشور را به ارمغان بیاورد همین دو روش مذکور است.

ایشان در ادامه درباره خلق پول در کشور توضیح دادند و سعی کردند این مسئله را شفاف تر تشریح نمایند. ندری اذعان نمود: بانک مرکزی مسئول اصلی خلق پول است بنابراین اگر قرار است این نهاد چنین مسئولیتی را به نحو احسن پیش ببرد می بایست دارای اختیار تام و قدرت لازم باشد. وی یکی از مهم ترین مشکلات حال حاضر کشور را بالا بون نقدینگی اعلام کرد و اذعان نمود: کنترل این نقدینگی و کاهش این شاخص باز هم در گروه فعالیت های مستقلانه بانک مرکزی است.

این استاد دانشگاه بار دیگر تأکید کرد: به رغم این که انتظار می رود بانک مرکزی فعالیت هایش را کاملا مستقل انجام دهد، هیچگاه شاهد چنین چیزی نبوده ایم و این بانک قدرت لازم را در اختیار ندارد. ندری افزود: دولت بار ها برای نیل به اهدافش رشد نقدینگی را در پیش گرفته و به خلق پول و اموری از این دست اهتمام ورزیده است.

وی ضمن اشاره به این که پروژه مسکن مهر تنها در ظاهر یک پروژه عمرانی است اذعان نمود: واقعیت این است که چنین پروژه ای در عمل یک طرح مالی می باشد که از سوی بانک مرکزی برای خلق پول اجرایی شده است. به گفته ندری نتیجه این امر حالا خودش را نشان داده و بر همگان آشکار شده است.

این معاون پژوهشی، پرداخت یارانه ها به مردم را نیز از اقدامات بانک مرکزی خواند و اظهار داشت: اعتبار این طرح را هم بانک مرکزی تأمین نموده است.

ایشان تأکید کردند: آنچه سبب شده رشد نقدینگی این چنین در کشور نمود پیدا کند و نگاه ها را به سمت خود بکشاند، طلب بانک مرکزی از دیگر بانک های کشور است. به گفته ندری بانک ها در وضعیت خوبی قرار ندارند و کنترل وضعیت موجود از عهده بانک مرکزی خارج است.

منظور از فعالیت های مستقلانه بانک مرکزی چیست؟

این استاد دانشگاه صحبت هایش را این طور ادامه داد: چنانچه بانک مرکزی می توانست اقداماتش را مستقلانه انجام دهد آن گاه در شرایطی که بانک ها با کسری بودجه مواجه بودند سیاست های مناسبی در پیش می گرفت و اجازه پرداخت تسهیلات به این بانک ها را نمی داد.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این که با ارزان شدن دلار، واردات می تواند مقرون به صرفه باشد گفت: زمانی که واردات رونق می گیرد آن گاه تولید در کشور بسیار ضعیف می شود و این امر اتفاق بسیار بدی است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در چنین شرایطی که امکان اخذ تصمیمات مستقلانه وجود ندارد چطور می توان از استقلال سخن گفت.

وی بار دیگر تأکید کرد: دولت نمی تواند با خلق پول مشکلات را سر و سامان ببخشد و به بحران ها خاتمه دهد همانگونه که طی سال های اخیر نتوانسته است از این طریق به چنین هدفی برسد. ندری اظهار داشت: در حال حاضر  رشد اقتصادی بسیار ناچیز شمرده می شود ضمن این که به بخش های خصوصی توجهی نمی شود و ضرورت ورود سرمایه خارجی به سادگی نادیده گرفته می شود که تمام این موارد نگران کننده اند. به گفته این استاد دانشگاه بهترین راه خروج از وضعیت موجود عبور از درآمد نفت و خلق پول است.

  • منبع خبر : تی نیوز