رئیس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن، ضمن اشاره به این که مفهوم بهره وری در بانک ها نیازمند یک نگاه سیستماتیک است اذعان نمود: چنانچه بخواهیم بهره وری در سازمان ها و دستگاه های مختلف از جمله بانک را به حداکثر برسانیم نیاز است نگاهی متفاوت به این مفهوم را در برنامه مان قرار دهیم. وی در ادامه این طور گفت: نگاه سیستماتیک به این مسئله ضرورتی اساسی است که ما را در رسیدن به اهدافمان کمک می کند و سبب می شود بهره وری به حداکثر مقدار برسد.

ایشان ضمن اشاره به این که بانک مسکن در تأمین نیاز های مالی کشور نقشی اساسی ایفا می کند اظهار کرد: ضرورت توجه به مفهوم بهره وری در این بانک غیرقابل اغماض است و نیاز است بیش از گذشته به این مسئله توجه کنیم و در جهت افزایش آن گام برداریم. وی خاطرنشان کرد: این مسئله هم اکنون در کانون توجه مدیر ارشد بانک قرار گرفته است. رئیس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن، از تدوین برنامه ای کاربردی در راستای افزایش بهره وری بانک مسکن خبر داد و این طور گفت: این برنامه بر ۷ محور اصلی و ۳۳ برنامه راهبردی تمرکز دارد که سبب می شود بهره وری در این بانک افزایش یابد و به حداکثر مقدار برسد. به گفته این مقام مسئول، اجرای این برنامه ها با اثرات مثبتی همراه خواهد بود و رسیدن به حداکثر بهره وری در بانک عامل بخش مسکن را محقق خواهد ساخت. وی اذعان نمود: بهره وری در بانک مسکن در صورتی اجرایی می شود که تمام زیرمجموعه ها در این راستا تلاش کنند و برای تحقق این امر بکوشند.

یوسفی صحبت هایش را این طور ادامه داد: تعاریف متعددی در خصوص بهره وری و روش های رشد آن وجود دارد کما این که به طور خاص برای بانک مسکن نیز تعاریف زیادی را لیست کرده اند با این حال، در کلی ترین حالت ممکن، بهره وری را می توان بر دو اصل اساسی تحت عنوان اثربخشی و کارایی معرفی کرد. به گفته یوسفی این دو واژه بر این اصل دلالت دارند که چگونه می توان مدیریت یک نهاد را طوری رقم زد که در نهایت شاهد اثربخشی و کارایی برنامه ها و اهداف تدوین شده باشیم.

ایشان در ادامه این طور گفتند: در اکثر مواقع زمانی که بحث بهره وری مطرح می شود موضوع کاهش هزینه ها نیز نمود پیدا می کند و برجسته می شود با این حال، آن چه در مسئله افزایش بهره وری مهم است، کاهش هزینه ها نیست. وی افزود: این مدیریت هزینه هاست که حرف اول را می زند و باید در بالاترین رتبه مورد توجه قرار بگیرد. به گفته یوسفی، کاهش هزینه ها نیز در نهایت به افزایش بهره وری ختم خواهد شد با این وجود آن چه دارای یک مفهوم گسترده تر و برجسته تر است، مدیریت هزینه هاست.

ایشان بار دیگر تأکید کردند: زمانی بانک مسکن افزایش بهره وری را تجربه خواهد کرد که تمام زیرمجموعه ها و همکاران این بانک در پی تحقق این هدف باشند. به گفته یوسفی نیاز است همکاران این بانک در راستای توسعه این بانک و افزایش سهمش از بازار گام بردارند و تلاش های هدفمند انجام دهند. از جمله نتایج افزایش سهم بانک از بازار را می توان افزایش درآمد ها قلمداد کرد که سبب می شود بهره وری با رشدی محسوس همراه گردد. این امر در صورت متنوع سازی خدمات بانک و افرایش خدمات کارمزد محور محقق می شود، و یا به واسطه توسعه خدمات فعلی بانک عملی می گردد.

چنانچه این خدمات را از نظر فراوانی ارتقا دهیم و یا از نظر کیفیتی و محتوایی به کمال برسانیم در هر صورت در جهت افزایش بهره وری گام ارزشمندی برداشته ایم.

رئیس اداره کل سازمان ها و روش های بانک مسکن، ضمن اشاره به این که سیستم سازمانی بایستی منطقی سازی و متناسب سازی شود اظهار کرد: چنانچه به روش های سیستمی روی آوریم و گزارش های سیستمی را جایگزین گزارش های کاغذی کنیم آن گاه بهره وری را به میزان محسوسی ارتقا بخشیده ایم. یوسفی از دیگر روش های اثرگذار بر افزایش بهره وری به واسطه سیستمی کردن امور را الکترونیکی کردن فرم ها، اصلاح ساختار های سازمانی در نتیجه استفاده از فرم های سیستمی و دستگاه های الکترونیکی و از میان برداشتن فرآیند های غیرضروری در نتیجه این امر برشمرد. به گفته یوسفی یکی از مهم ترین مواردی که می تواند در نهایت افزایش بهره وری را به همراه داشته باشد همین سیستمی کردن امور و حذف فرآیند های غیرالکترونیکی است.

ایشان اظهار کردند: هنگامی که فعالیت ها را الکترونیکی می کنیم زمان اجرای امور را به طرز محسوسی کاهش داده ایم و سرعت را چاشنی کارمان نموده ایم که این امر بر کاهش هزینه ها نیز اثر شایانی می گذارد. به گفته یوسفی در نتیجه این امر، مدیریت کار ها ساده تر می شود و کنترل اقدامات انجام شده و برنامه هایی که در دست اجرا قرار گرفته اندراحت تر اجرایی می شود. وی افزود: این امر زمینه افزایش بهره وری را بیش از پیش فراهم می سازد.

یوسفی این طور صحبت هایش را ادامه داد: هر آن چه بتواند به نوعی اجرای بهتر فعالیت ها و برنامه ها را محقق سازد و انجام امور را به واسطه صرف هزینه های کمتر، نیروی انسانی کمتر و زمان های کوتاه تر عملی کند بی تردید بر افزایش بهره وری اثر شایانی گذاشته است. ایشان در پایان از ضرورت خلاقیت و نوآوری سخن گفتند و تصریح کردند: به واسطه خلاقیت، کارایی افزایش می یابد و اثربخشی زیاد می شود که این دو فاکتور نیز به نوبه خود ارتقای  بهره وری را به دنبال خواهند داشت.

  • منبع خبر : تی نیوز