اخباری به گوش می رسند مبنی بر این که تعداد زیادی از واحد های مسکونی مهر بدون متقاضی مانده اند بی آن که مشخص باشد دلیل این امر چیست. به عبارتی با وجود بالا بودن تعداد متقاضیان مسکن این سؤال مطرح می شود که چرا حجم بالایی از واحد های مسکن مهر بدون متقاضی مانده اند.

عباس آخوندی در زمان فعالیتش بار ها صراحتا اعلام کرد حجم بالایی از واحد های مسکن مهر بدون متقاضی مانده اند و خریداری برای آن ها وجود ندارد.

از مهم ترین ایرادات تیم آخوندی به پروژه مسکن مهر همین مورد بود به طوری که بار ها تأکید کردند این تعداد مسکن مهر بدون تقاضا مانده اند و فاقد متقاضی می باشند.

با این حال تصاویری موجود است که نشان می دهد اصغری مهرآبادی در دی ماه سال ۹۴ با ارسال نامه ای به عباس آخوندی انتشار آگهی در خصوص فروش واحد های بدون متقاضی مسکن مهر را خواستار شده است و آخوندی این مسئله را رد کرده و مخالفتش را اعلام نموده است.

دلیل وجود 75 هزار واحد مسکونی مهر بدون متقاضی در کشور چیست؟

مشاهده تصویر نشان می دهد وزیر اسبق وزارت راه و شهرسازی بدون عنوان کردن دلیلی خاص، مخالفتش را بیان کرده است و بدون این که به خود زحمت دهد دلیلش را شرح نماید، مخالفتش را اظهار نموده است.

به رغم تمام ایراد هایی که از سوی وزیر اسبق راه و شهرسازی به پروژه مسکن مهر وارد شد، این تصویر نشان می دهد ایشان خود اجازه انتشار آکهی فروش واحد های باقی مانده مسکن مهر را نداده است.

بنابراین تعدادی از واحد های مسکن مهر بدون متقاضی هستند نه به این معنا که خریداری برای آن ها وجود ندارد بلکه به این معنا که اجازه ثبت تقاضا برای این واحد ها وجود نداشته است. به عبارتی آخوندی مانع از انتشار آگهی خرید مسکن مهر شده است تا بتواند بر سر حرفش بایستد و همه جا فریاد بزند مسکن مهر بدون متقاضی است.

به عبارتی آخوندی در حالی از مسکن مهر انتقاد  کرده و از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر بدون متقاضی سخن گفته که عملا راه ثبت نام برای چنین واحد هایی بسته بوده و امکان تقاضا برای خریداران وجود نداشته است.

با توجه به این که سامانه مسکن مهر به روز نیست، آمار های دقیقی در خصوص تعداد واحد های خالی مسکن مهر وجود ندارد و نمی توان با اطمینان از آخرین ارقام مربوط به تعداد مسکن مهر خالی اظهار نظر کرد.

این درحالی است که قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن، که به تازگی فعالیت خود را از سر گرفته خطاب به محمد اسلامی عنوان کرد ۷۰ تا ۸۰ هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی مانده اند بدون این که از چنین نامه ای سخن بگوید و درباره نامه ارسال شده به عباس آخوندی حرفی بزند.

انتظار می رود اصغری مهرآبادی به عنوان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی چنین مسئله ای را مطرح کند و موضوع بسته بودن سایت ثبت نام برای متقاضیان واحد های خالی مسکن مهر را عنوان نماید.

  • منبع خبر : مشرق نیوز