در روز یکشنبه مورخ ۱۱ آذرماه، با موافقت ۱۷۶ نماینده مجلس، طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ به تأیید رسید و تصوب شد.

این طرح در جلسه علنی مجلس در ۱۱ آذرماه، مورد بررسی قرار گرفت و پس از موافقت ۱۷۶ تن از نمایندگان نهایتا به تصویب رسید.

جزئیات آرای نمایندگان مجلس حاکی از آن است که ۱۷۶ نفر با این طرح موافق بوده اند، ۱۴ نفر مخالفت خود را با طرح مذکور اعلام کرده اند و در این میان ۶ رأی نیز به عنوان رأی ممتنع شناخته شده است، بنابراین از جمع ۲۳۳ نماینده، این طرح با اکثریت آرا در ۱۱ آذرماه به تصویب رسید.

به عنوان مهم ترین موضوعات این طرح می توان به بکارگیری اسناد خزانه اسلامی در راستای پیشبرد طرح ها و اهداف ملی و استانی، تهاتر هزینه های مربوط به آسفالت کردن جاده ها، اعطای زمین های اجرای ۹۹ ساله طرح مسکن مهر و قواعد مربوط به هدفمندی ها اشاره کرد.

  • منبع خبر : تی نیوز