به گفته یکی از صاحب نظران حوزه مسکن و ساختمان، مهم ترین فاکتوری که می تواند بر بهبود شرایط اثرگذار باشد و بانک مسکن را به عنوان یک بانک تخصصی در زمینه عرضه و تقاضای مسکن یاری کند، افزایش سرمایه این بانک است. غلامرضا سلامی، ضمن اشاره به این که اقدامات بانک مسکن طی سال های اخیر برای رونق دادن به بخش تقاضای مسکن قابل تقدیر و تحسین برانگیز بوده است گفت: برای این که بتوان حضور این بانک تخصصی را در حوزه مسکن افزایش داد و اقداماتش را برجسته نمود نیاز است سرمایه بیشتری بدان اختصاص داده شود. به گفته سلامی چنانچه بخشی از اقساط وصولی پروژه مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار بگیرد آن گاه این بانک با ارائه بهتر تسهیلات در دو بخش عرضه و تقاضا قادر به پشتیبانی کارآمدتر بخش عرضه و تقاضا خواهد شد. در حال حاضر، بر اساس تصمیمات بانک مرکزی، بخشی از درآمد حاصل از وصول اقساط پرداختی مسکن مهر، در بازه ای ده ساله از سال ۱۴۰۱، به صندوق مسکن یکم و همچنین اعطای تسهیلات باقی مانده پروژه مسکن مهر اختصاص خواهد یافت. با توجه به وضعیت مالی دولت در شرایط فعلی، چنانچه اقساط بازپرداختی واحد های مسکونی مهر بخشی از سرمایه بانک مسکن را تشکیل دهند آنگاه می توان شاهد حضور پررنگ تر این مسکن در زمینه اعطای تسهیلات در دو بخش عرضه و تقاضای مسکن بود.

سلامی این طور  صحبت هایش را ادامه داد: به واسطه ارائه تسهیلات بیشتر می توان به افزایش تولید و عرضه مسکن برای خانه اولی ها امیدوار بود. به عبارتی بانک مسکن به عنوان متصل کننده و حلقه ای میان دو بخش عرضه و تقاضا عمل می کند. در واقع زمانی که بانک مسکن تسهیلاتی را به ساخت واحد های مسکونی اختصاص می دهد و سازنده بعد ها آن را می فروشد و به متقاضی ارائه می دهد، می توان تسهیلات را مانند رابطی دانست که میان تقاضا و عرضه ایفای نقش می کند. با در پیش گرفتن این روند سازنده اطمینان می یابد که ملکش را می فروشد. از طرفی با پیاده سازی سیاست پیش خرید، از رشد نجومی قیمت مسکن به هنگام فروش و متضرر شدن متقاضی پیشگیری می شود. در راستای افزایش سرمایه بانک مسکن و بازگشت بخشی از اقساط حاصل از تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان مسکن مهر، قرارداد های ۲۰ ساله خطوط اعتباری مسکن مهر با اعتباری معادل ۴۴ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان میان بانک مسکن و بانک مرکزی به امضا رسیده است. دوره تنفس تعیین شده برای این قرارداد ها سه ساله تعریف شده بود که بعد ها به ده سال تغییر پیدا کرد. بر اساس این قرارداد وصول بخشی از اقساط بازپرداختی وام مسکن مهر توسط بانک مسکن از سال ۱۴۰۱ آغاز می گردد، ضمن این که مابقی اقساط دریافت شده در راستای پرداخت دیگر تسهیلات مسکن مهر به کار گرفته خواهد شد. بانک مسکن از این طریق موفق شده، منابع مالی مورد نیازش را به شیوه ای مناسب، تأمین نماید. این بانک با افزایش سقف تسهیلات از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان در سال ۹۵ توانسته تحویل به موقع واحد های مسکونی مهر و اتمام دیگر پروژه های عمرانی را عملی سازد.

  • منبع خبر : تی نیوز