غلامرضا صالحی، مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران، با تأکید بر این که طرح هادی در ۳۴۱ روستای استان تهران به مرحله اجرا رسیده اظهار داشت: از این میان طرح هادی اجرا شده در ۱۷۵ روستا نیاز به بازنگری های دقیق و تجدیدنظر های جزئی دارد.

صالحی پس از حضور در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، جزئیاتی در خصوص روستا های استان تهران ارائه نمود و این طور گفت: تعداد روستا های واجد سکنه در تهران به ۴۷۱ مورد می رسد که نیازمند اجرای طرح هادی هستند و می بایست این طرح در این روستا ها اجرا گردد.

به گفته این مقام مسئول، اجرای طرح هادی در ۳۴۱ روستای استان صورت گرفته ضمن این که این طرح کماکان در ۱۳۱ روستای تهران اجرایی و پیاده سازی نشده است. مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران صحبت هایش را این طور ادامه داد: از این تعداد، طرح هادی مربوط به ۱۷۵ روستا نیازمند بررسی های دقیق تر و بازنگری های جدی است.

ایشان در ادامه به ساخت و ساز های غیرمجاز اشاره کردند و افزودند: ساخت تعدادی از روستا ها بر اساس اصول و قواعد صورت نگرفته است. وی ضمن اشاره به این که شماری از روستا ها در حریم شهر ها جای گرفته اند، اظهار کرد: بر اساس قانون حریم شهر ها، محدوده هر کدام باید کاملا شفاف و واضح مشخص شود که متأسفانه به این امر دقت کافی نشده است. وی از این که هنوز هم شاهد ساخت و ساز های غیرمجاز در سطح کشور هستیم اظهار ناراحتی کرد و گفت: باید در این خصوص برنامه ریزی های دقیقی صورت بگیرد و راهکار های اساسی اندیشیده شود.

صالحی در پایان صحبت هایش تعداد روستا های واقع در محل های حفاظت شده را برشمرد و عنوان کرد: تعداد این روستا ها به ۲۲ عدد می رسد ضمن این که ۸۰ روستا در تهران مشمول ساخت و ساز های غیرمجاز می شوند. به گفته این مقام مسئول چنانچه در این راستا اقدام اساسی صورت نگیرد مشکلات عدیدی پدیدار خواهند شد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز