محمد اسلامی در ۱۶ آذرماه ضمن حضور در گردهمایی مدیران استانی، در خصوص وجود ۲۰ نقطه حادثه خیز در گلستان خبر داد و اظهار نمود: این نقایص تا انتهای سال جاری از میان برداشته خواهند شد.

اسلامی در این جلسه که در دفتر استانداری گلستان برگزار گردید، به بخش های خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان نمود: پیاده سازی طرح های توسعه ای مسکن، نیازمند حضور و مشارکت بخش های خصوصی است.

ایشان در ادامه صحبت هایشان از دیگر برنامه های مهم این وزارت سخن گفتند و تصریح کردند: در نظر داریم بندر خشک اینچه برون را تکمیل کنیم. به گفته وزیر راه و شهرسازی برای نیل به این هدف از ظرفیت های ترانزیتی منطقه استفاده خواهد شد.

اسلامی با تأکید بر این که در گلستان ۲۰ نقطه حادثه خیز وجود دارد از رفع نقایص آن ها تا انتهای سال جاری خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی که صبح جمعه راهی گلستان شده بود در جلسه ای به بررسی مسائل مهم با حضور استاندار و مدیران استانی پرداخت.

سفر وزیر راه و شهرسازی به گلستان با هدف بازدید از طرح کمربندی گرگان، روند اجرای طرح بندر خشک، میزان پیشرفت تعریض خط ریلی ترکمنستان-اینچه برون و همچنین حضور در کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل جاده ای استان بوده است.

  • منبع خبر : تی نیوز