معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، ضمن اشاره به این که تعداد واحد های مسکونی کم دوام و بی دوام در خراسان جنوبی زیاد است اظهار کرد: تعداد این واحد ها به ۳۶ هزار واحد می رسد. به گفته این مقام مسئول، نسبت واحد های کم دوام و بی دوام به کل واحد هایی که در این منطقه از استان قرار دارند ۴۱٫۲ درصد است.

محمدرضا یزدانی، از سرشماری نفوس و مسکن که آخرین بار در سال ۹۵ انجام شد کمک گرفت و اظهار کرد: تعداد واحد های مسکونی روستایی در این استان به ۸۸ هزار و ۸۳۵ واحد می رسد. به گفته این مقام مسئول از این تعداد، ۳۹ هزار و ۴۲۱ واحد بر اساس اقدام هایی که صورت گرفته کاملا مقاوم و مستحکم هستند.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، اطلاعات جزئی تری در خصوص این واحد های مسکونی ارائه نمود و این طور گفت: از میان خانه های بازسازی شده، مقاوم سازی ۱۵ هزار و ۹۸۲ واحد به پیش از سال ۸۴ بر می گردد و تعداد خانه هایی که مقاوم سازی آن ها مربوط به سال های بعد از ۸۴ می شود ۲۳ هزار و ۴۳ واحد است.

ایشان در ادامه تعداد خانه های بهسازی و مقاوم سازی شده را به درصد بیان کردند و گفتند: حجم واحد های مقاوم شده به کل واحد های روستایی این استان ۴۴٫۳ درصد برآورد شده است.

وی از تعداد واحد های این استان که نیمه بادوام خوانده می شوند سخن گفت و اذعان نمود: تعداد این واحد ها به ۱۳ هزار واحد می رسد. به گفته این مقام مسئول، تعداد چنین واحد های نیمه بادوامی به کل واحد های روستایی ۱۴٫۵ درصد است.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی، اظهار کرد: در استان خراسان جنوبی تعداد واحد های بی دوام و کم دوام در مجموع به ۳۶ هزار واحد می رسد که نسبت این واحد ها به کل واحد های روستایی ۴۱٫۲ درصد گزارش شده است.

یزدانی در پایان این طور گفت: آنچه به عنوان سهمیه تسهیلات خراسان جنوبی گزارش شده است ۲۵۰۰ فقره به ارزش ۲۵ میلیون تومان می باشد که از این تعداد ۹۷۹ فقره ارائه شده و به ۳۵۵ متقاضیان واگذار شده است.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز