بر اساس به آمار های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تورم اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت با سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵، به ترتیب ۲۱٫۴ درصد و ۱۱٫۴ درصد گزارش شده است.

در کلی ترین حالت ممکن اقلام مصرفی را در دو بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت گروه بندی می کنند. اقلامی را غیرتجارت می گویند که می توان آن ها را در جایی فراتر از محل تولیدشان، به فروش رساند و به سود رسید. به عبارت دقیق تر کالا های قابل تجارت کالا هایی هستند که می توان آن ها را وارد کرد و یا صادر نمود. عموما کالا های صنعتی و کشاورزی را در زمره کالا های قابل تجارت قرار می دهند، ضمن این که برخی خدمات را نیز می توان به این گروه نسبت داد. مسکن و شماری از خدمات دیگر در گروه دوم یعنی کالا های غیرقابل تجارت جای می گیرند. شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری هم بر اقلام قابل تجارت دلالت دارد و هم اقلام غیرقابل تجارت را در بر می گیرد.

بر اساس آمار های رسمی بانک مرکزی، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مهر ماه سال جاری در مقایسه با شهریور امسال و مهرماه سال گذشته به ترتیب رشد ۴٫۶ درصدی و ۳۶٫۹ درصدی را تجربه کرده است. علاوه بر این در یکسال منتهی به مهر ماه امسال نیز در مقایسه به همین برهه در سال گذشته رشد ۱۵٫۹ درصد به چشم می خورد.

بررسی های دقیق حاکی از آن است که اقلام قابل تجارت، در اولین ماه از پاییز امسال، به نسبت مهرماه سال گذشته و شهریور سال جاری، رشد ۶۲٫۱ درصدی و ۷٫۲ درصدی را شاهد بوده است. در مجموع تورم ثبت شده برای اقلام قابل تجارت در مهر ماه سال جاری بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵، معادل ۲۱٫۴ درصد گزارش شده است.

بررسی شاخص کل اقلام غیرقابل تجارت در مهر سال جاری نیز حاکی از رشد تورم است به طوری که این شاخص در مهرماه امسال به نسبت شهریور ماه ۹۷ و در مقایسه با مهرماه سال ۹۶، رشد ۱٫۸ درصدی و ۱۷٫۳ درصدی را تجربه کرده است. در یکسال منتهی به مهرماه ۹۷ به نسبت یکسال منتهی به مهر ۹۶، این شاخص رشد ۱۱٫۴ درصدی را پشت سر گذاشته است.

نگاهی جزئی بر وضعیت تورم در مهر ماه 97

نگاهی جزئی بر وضعیت تورم در مهر ماه 97

  • منبع خبر : تی نیوز