وام خريد آپارتمان

خريد آپارتمان با وام مي‌تواند تا حدي راحت و آسوده باشد. ركود بازار مسكن بهترين فرصت براي كساني است كه مي‌خواهند خانه‌اي را خريداري كنند. بخصوص خانه اولي‌ها مي‌توانند در شرايط ركود مسكن برنده بازي باشند. امروزه متقاضيان فروش مسكن از تعداد خريداران بيشتر شده است. اين‌چنين وضعيتي بيشتر به نفع خريداران است و واسطه‌گران و دلالان در اين بازار جاي چندان مناسبي ندارند.

درحال حاضر با توجه به ركود بخش مسكن، شركت‌هاي عمراني ديگر مساكن نوساز را ايجاد نمي‌كنند، بنابراين به تدريج و با پيشرفت زمان، كمبود واحدهاي آپارتماني محسوس خواهد شد و حتي از سال آينده قيمت مساكن در سراسر كشور بالا خواهد رفت. بنابراين در اين چنين شرايطي كساني كه قصد دارند مسكني را خريداري كنند از همين الان اقدام كنند.

خريد آپارتمان نوساز با وام ۱۰ ميليون توماني جعاله

صندوق پس‌انداز مسكن بانك مسكن از خرداد ماه سال ۹۴ شروع به كار كرد و در حال حاضر تعدادي از سپرده‌گذران از اين صندوق وام جعاله جهت خريد مسكن را دريافت مي‌كنند. در ابتدايي‌ترين شرايط فقط خانه اولي‌ها و زوج‌هاي جوان مي‌توانستند از اين صندوق وام بگيرند ولي در حال حاضر همه مي‌توانند از اين مزيت استفاده كنند.

سپرده‌گذاران مي‌توانند با سپرده‌گذاري ۴۰ ميليون تومان، ۸۰ ميليون تومان وام دريافت كنند، البته ميزان سپرده‌گذاري اوليه نيز به متقاضي نيز برگردانده مي‌شود و در مجموع مي‌تواند ۱۲۰ ميليون تومان وام دريافت كند و اگر وام جعاله ۱۰ ميليون توماني نيز به آن اضافه شود، در نهايت ۱۳۰ ميليون تومان در اختيار متقاضي خواهد بود.

بانك مسكن به زوج‌هاي جواني كه هردو در بانك مسكن حساب دارند وام تسهيلات خريد مسكن را اعطا مي‌كند و هر يك از زوجين مي‌توانند در صورتيكه در بانك مسكن ۴۰ ميليون تومان سپرده داشته باشند، بعد از گذشت يك سال مي‌توانند هر يك نفر ۸۰ ميليون تومان وام جعاله دريافت كنند و در نهايت مبلغ ۱۶۰ ميليون تومان را دريافت كنند. بانك مسكن وام جعاله را به واحد مسكوني اعطا مي‌كند و فرد متقاضي ملاك نيست، بنابراين يك زوج جوان مي‌تواند وام ۲۵۰ ميليون توماني را دريافت كند.

براي هر وام ۸۰ ميليون توماني ۵/۹ درصد سود تعلق مي‌گيرد. وام مسكن براي شهرهايي با جمعيت ۲۰۰ هزار نفر و مراكز استان‌ها ۶۰ ميليون تومان و براي زوجيني كه هردو در بانك مسكن حساب دارند، ۱۲۰ ميليون تومان است. مبلغ وام جعاله در شهرهايي مانند تهران ۱۰ ميليون تومان بوده و نرخ سود آن ۵/۹ درصد است.

البته خريد مسكن با جمع تسهيلات بانكي بوده و در غير اينصورت به سرپرست خانواده وام‌هاي ۴۰، ۶۰ و ۸۰ ميليوني تعلق مي‌گيرد. خريد آپارتمان البته با اصولي انجام شود تا خريدار بيشتر از اين به مشكلات جنبي دچار نشود. نرخ سود براي واحدهاي مسكوني فرسوده ۸ درصد است. متقاضيان وام مسكن براي واحدهاي فرسوده بايد اوراق حق تقدم مسكن را خريداري كنند.

وام خريد آپارتمان 1

وام خريد مسكن از محل اوراق تسهيلات به همراه با اضافه وام جعاله براي خريد آپارتمان

اوراق گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن يكي ديگر از روش‌هاي خانه‌دارشدن خانه اولي‌هاست كه متقاضي مي‌تواند از طريق بانك مسكن و هم از طريق شركت فرابورس اوراق را تهيه كند. قيمت هر برگه منتاسب با شرايط بازار متفاوت است ولي با هر برگه مي‌توان به اندازه ۵۰۰ هزار تومان تسهيلات بانك مسكن را دريافت كرد. البته متقاضي مي‌تواند متناسب با نياز خود هر تعداد برگه را خريداري كند. تسهيلات بانك مسكن در تهران ۶۰ ميليون تومان است و به اضافه وام جعاله كه ۱۰ ميليون تومان است در مجموع مي تواند به ۷۰ ميليون تومان وام دريافت كند. خريد آپارتمان بايد به گونه‌اي باشد كه جوابگوي نيازهاي خريدار باشد.

زوجيني كه تمايل به خريد واحد مسكوني داشته باشند مي‌توانند به اندازه ۱۰۰ ميليون تومان و ۱۰ ميليون تومان وام جعاله مسكن را دريافت كنند كه در مجموعه ۱۱۰ ميليون تومان وام مسكن را دريافت خواهند كرد.

وام+ پول رهن كامل و آورده شخصي براي خريد آپارتمان نوساز

بسياري از متقاضيان مسكن با اين روش توانسته‌اند كه واحد مسكوني خود را خريداري كنند. با اين روش كه متقاضيان مي‌توانند با مبلغ پس‌انداز و وام خريد مسكن و بعلاوه آورده شخصي خود، هزينه خريد واحد مسكوني خود را تامين كنند.

دارندگان تسهيلات صندوق مسكن براي نوسازي واحدهاي خود از اين تسهيلات استفاده نكنند بخاطر اينكه اجاره‌بها مي‌پردازند و پرداخت اقساط وام بانك به همراه با اجاره‌بها براي آن‌ها دشواري‌هايي را ايجاد مي‌كند.

متقاضياني كه تمايل به خريد واحد مسكوني دارند بايد قّدرت پرداخت اقساط وام به همراه با بهره آن را داشته باشند. خريد آپارتمان را طبق اصول انجام دهيد، و براساس اصول به پيش برويد تا خريد شما اصولي و منطقي باشد.

اين روش در كلان شهرها بخاطر بالا بودن مبلغ وديعه مسكن چندان به‌صرفه نيست، اگر مالك و متقاضي وام مسكن نتواند اقساط وام بانك مسكن را پرداخت كند در اين صورت بايد به همراه با مالك راهي سالن‌هاي دادگاه شود. مستاجران بهتر است كه هرگز از اين روش استفاده نكنند، اين نوع روش براي مالكان به صرفه بوده كه قصد دارند تا از مزاياي مسكن بهره‌مند شوند.