محمدعلی سیفی به عنوان یکی از اعضای هیأت علمی و مسئول طرح و برنامه مؤسسه جغرافیای سحاب، ضمن اشاره به این که جغرافیای انسانی را در سه گروه تقسیم بندی می کنند افزود: این سه گروه شامل شهری، روستایی و عشایری می شود. وی اظهار کرد: کثیری از افراد جامعه در مناطق شهری زندگی می کنند. به گفته دبیر اجرایی پویش علمی، ملی و مردمی تجدید حیات جغرافیای ایران، چهار ملاک حرکت در مناطق شهری عبارت اند از آب، مسکن، حرارت و حمل و نقل.

ایشان در ادامه از شهرنشینی سخن گفتند و نیاز های شهروندان را عنوان کردند. به عقیده سیفی، در راستای احساس نیاز شهروندان به کار و شغل، رفته رفته کارخانه هایی شکل گرفتند و کارگاه هایی ایجاد شدند. وی ضمن اشاره به این که از دماوند تا قزوین عده زیادی گرد هم آمده اند عنوان کرد: این افراد نیاز های زیادی دارند که تلاش برای رفع آن ها از الزامات است.

این مقام مسئول این طور صحبت هایش را ادامه داد: نیاز به مسکن یکی از مهم ترین نیاز های این افراد است به همین خاطر است که تا توانسته اند ساختمان های مرتفع ساخته اند و برج های بلند احداث کرده اند. سیفی اذعان نمود: این جمعیت به میلیون ها متر مکعب گاز برای گرمایش و پخت و پز نیاز دارند که غیرقابل اغماض است.

مسئول طرح و برنامه مؤسسه جغرافیای سحاب، با تأکید بر این که اشتغال از دیگر نیاز های مهم مردم است اظهار داشت: در راستای ساخت کارخانه های بزرگ گام های زیادی برداشته شده که این امر به افزایش آلودگی ها دامن می زند و شهر را بیش از پیش آلوده می سازد. سیفی افزود: خودرو ها نیز در راستای رفع مشکلات حمل و نقل ایجاد گردید که این خودرو ها بر میزان آلودگی شهر افزودند و شرایط را بدتر از قبل کردند. وی اذعان نمود: نیاز به غذا سبب پیدایش هزاران رستوران و فست فود در سطح شهر ها شد با این هدف که انواع غذا برای افراد مهیا گردد.

ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: نیاز است برای حوادثی چون زلزله، تدابیری اساسی اندیشیده شود و آینده نگری هایی در این خصوص انجام گیرد. به گفته سیفی، زلزله و حوادث نامترقبه از دیگر نگرانی هایی هستند که نیازمند لحاظ کردن سیاست ها و راهکار های مناسب می باشند. وی افزود: آینده نگری مسئله ای اساسی است و باید به فکر ۱۰۰ سال پیش رو هم باشیم. ایشان ضمن اشاره به این که آن چه می سازیم تنها برای یک بازه کوتاه نیست و ممکن است تا ۲۰۰ سال آتی هم ماندگار باشد گفت: کیفیت ساختمان های احداث شده از ضروریات است و بایستی در مرکز توجه قرار بگیرد. به گفته مسئول طرح و برنامه مؤسسه جغرافیای سحاب، نحوه زندگی مردم در این واحد های مسکونی بسیار مهم است از این رو می بایست در نهایت کیفیت ساخته شوند. وی افزود: زمانی که پای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جدید به میان می آید باید به این نکته توجه کنیم که ساختمان ها را چگونه باید احداث کرد. وی ضمن اشاره به این که بی برنامگی ها به روستا و عشایر هم آسیب وارد کرده افزود: این عوامل سبب شده اند به دنبال تجدید حیات جغرافیای ایران با مشارکت های دانشگاه تهران باشیم.

  • منبع خبر : رادیو گفت و گو