هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این که برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده شهری تسهیلاتی در نظر گرفته شده است افزود: سقف این تسهیلات ۸۰ درصد می باشد و سود تعیین شده برای آن ها به ۶ درصد می رسد.

وی در ادامه صحبت هایش پیرامون وام خرید و ساخت مسکن سخن گفت و تصریح کرد: به طرح بازآفرینی شهری دو نوع تسهیلات اختصاص داده ایم که یکی از آن ها به توسعه گران و تولید کنندگان واگذار خواهد شد.

ایشان با تأکید بر این که تسهیلات ساخت تنها در اختیار سازندگان قرار می گیرد افزود: مبلغ این تسهیلات در کلان شهر ها و دیگر مناطق شهری به ترتیب به ۵۰ میلیون تومان و ۴۰ میلیون تومان می رسد. به گفته این مقام مسئول، این تسهیلات به ساخت مسکن در بافت های فرسوده و مکان های غیررسمی اختصاص داده خواهد شد.

وی ضمن اشاره به این که سود اعلام شده برای این تسهیلات در مشارکت ساخت به ۹ درصد می رسد افزود: آن ها که مایلند به صورت انفرادی ساخت مسکن در بافت های فرسوده را انجام دهند موفق به دریافت ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان خواهند شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری تصریح کرد: سازندگانی که فرآیند ساخت واحد های مسکونی را با کمک گرفتن از فناوری های نوین پیش ببرند خواهند توانست از تسهیلات بیشتری استفاده کنند. به گفته این مقام مسئول، سقف تسهیلات برای این افراد به ۱۱۰ میلیون تومان می رسد.

پرداخت وام ۱۱۰ میلیون تومانی

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، صحبت هایش را این طور ادامه داد: آن هایی که موفق به اخذ وام ۵۰ میلیونی شده اند می توانند توأمان وام ۶۰ میلیونی بگیرند و ساخت مسکن در محلات هدف را انجام دهند. به گفته عشایری، دریافت کنندگان وام ۴۰ میلیون تومانی، می توانند نهایتا تا ۷۰ میلیون تومان، بر تسهیلات دریافتی شان بیفزایند.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: گروهی از افراد قادرند با وام ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی هم ساخت مسکن را پیش ببرند و برای نیل به این هدف نیازی به دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی ندارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تسهیلات مسکن از طریق بانک مسکن ارائه می شود ضمن این که سود این وام به ۱۸ درصد می رسد. به گفته عشایری، سازندگان می توانند در یک بازه یکساله در راستای تولید صد هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده و همچنین محلات هدف اقدام کنند.

وی ضمن اشاره به این که برخی از افراد متقاضی وام مسکن با هدف ساخت مسکن در محلات هدف و بافت های فرسوده هستند تصریح کرد: این افراد می توانند وام مسکن را از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم دریافت نمایند.

این مقام مسئول این طور ادامه داد: دریافت چنین وام هایی نیازمند سپرده گذاری مقداری پول است. به گفته این مقام مسئول این وام توسط افراد مجرد و زوجین به راحتی قابل دریافت است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، جزئیات این وام را شفاف تر توضیح داد و اظهار کرد: افراد مجرد قادر به دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی هستند و به ازای این مبلغ نیاز است ۲۰ میلیون تومان در صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده گذاری کنند. این ارقام مربوط به متقاضیان تهرانی است. وی در ادامه گفت: زوجین تهرانی با پس انداز ۲۰ میلیون تومان پول خواهند توانست تسهیلاتی به ارزش ۱۶۰ میلیون تومان اخذ نمایند.

عشایری در خصوص سود این نوع تسهیلات هم توضیحاتی ارائه نمود و تصریح کرد: نرخ سود برای خانه اولی ها ۶ درصد و برای سایرین ۸ درصد می باشد.

به گفته این مقام مسئول، به ازای سپرده گذاری در بانک مسکن، پس از یک دوره ۶ ماهه، ایم مبلغ یک برابر بیشتر می شود. وی افزود: متقاضیان قادرند با سپرده کردن ۲۰ میلیون تومان اعتبار، تسهیلات ۱۲۰ یا ۸۰ میلیون تومانی پس از گذشت دو سال اخذ نمایند.

عشایری از موارد استثنا می گوید

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: در این میان استثنائاتی هم وجود دارد که بر افزایش تمایل زوجین به دریافت وام بی تأثیر نیست. وی افزود: چنانچه زن و شوهر به صورت جداگانه ای در صندوق پس انداز حساب باز کنند آن گاه می توانند با مبالغ دریافتی در جهت تأمین یک مسکن گام بردارند. وی سعی کرد با ذکر یک مثال موضوع را شفاف تر توضیح دهد و گفت: مشروط بر آن که هر کدام از زوجین ۲۰ میلیون تومان سپرده گذاری کرده باشند آنگاه زوجین موفق به اخذ ۱۶۰ میلیون تومان وام خواهند شد، بنابراین کل پول دریافتی توسط زوجین ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. به گفته این مقام مسئول، بازآفرینی شهری با اهداف گسترده ای همراه است که می تواند زمینه حذف مشکلات شهری را فراهم سازد. وی افزود: زمانی که بهسازی بافت های فرسوده انجام می شود آن گاه کیفیت زندگی نیز ارتقا می یابد و شاخص های زیست پذیری هم بهتر می شوند.

ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: ساخت مسکن در بافت های شهری در راستای اهداف توسعه پایدار قرار دارد و نیازمند مجموعه ای از اقدامات و راهکار های ارزشمند است. وی این امر را یک فرآیند مشارکتی خواند و اذعان نمود: برای اجرای این کار به همکاری و مشارکت مردم نیز نیاز است.

بر اساس آمار های منتشر شده سهم بافت های فرسوده شهری از کل مناطق شهری در کشور، ۱۸ درصد است. از این تعداد، سهم بافت های ناکارآمد میانی، بافت های تاریخی و سکونتگاه های غیررسمی به ترتیب ۵۵ هزار و ۱۰۴ هکتار، ۲۴ هزار و ۱۴۱ هکتار و ۶۱ هزار و ۶۵۷ هکتار می باشد.

این طرح که با هدف مشارکت اجتماعی ساکنان آن روی کار آمده در نهایت سبب توانمند سازی آن ها می شود مشروط بر آن که بر اساس برنامه ریزی های صحیح پیش برود. چنانچه مردم نیز در این طرح ها مشارکت داشته باشند آنگاه اعتمادشان به دولت افزایش خواهد یافت. چنانچه این طرح با موفقیت جلو برود، دور از انتظار نخواهد بود که دیگر بافت های فرسوده نیز در آینده ای نزدیک مورد بهسازی قرار گیرند.

میانه های بهمن ماه سال گذشته با حضور حسن روحانی، ۳۹ امین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که به واسطه آن، برنامه ملی بازآفرینی شهری در چند استان به صورت توأمان استارت خورد.

در این جلسه، حسن روحانی ضمن بررسی عملکرد ستاد ملی بازآفرینی شهری، دستور اجرای همزمان این طرح در چند استان را صادر کرد با این هدف که چنین طرحی با سرعت بیشتری اجرایی گردد.

اکنون که یکسال از این طرح می گذرد تلاش شده با اختصاص تسهیلات بیشتر، این طرح با سرعت بالاتری محقق شود.

  • منبع خبر : افکار نیوز