مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، یادآور شد: شهر داری ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان عالی مسکن قرار بود با تشکیل جلسه ای در خصوص تعیین قیمت مسکن تصمیم گیری کنند حال آن که از زمان مقرر شده گذشته و کماکان کاری نکرده اند.

محمدعلی اسفنانی، این طور صحبت هایش را ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی تمام تلاشش را بکار گرفته تا بتواند دست دلالان را از بازار مسکن کوتاه سازد و به فعالیت های سفته بازان خاتمه دهد. وی افزود: زمانی تعزیرات حکومتی می تواند این بازار را کنترل کند و بر مسکن به ویژه اجاره بها مدیریت درستی داشته باشد که در این حوزه قیمت گذاری هایی صورت گرفته باشد.

ایشان در ادامه از ضرورت قیمت گذاری مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان عالی مسکن و شهرداری خبر دانند و اذعان نمودند: به رغم این که قرار بود مجموعه ای را تشکیل و در خصوص قیمت مسکن تصمیم بگیرند کماکان این اتفاق نیفتاده است.

مدیرکل تعزیرات بار دیگر تأکید کرد زمانی که قیمت گذاری هایی در این زمینه صورت نگرفته باشد نمی توان با دلالان و سفته بازان به درستی برخورد کرد. وی افزود: باید برای این کار مبنا و خط کشی خاصی وجود داشته باشد. ایشان عنوان کردند: وقتی نمی دانیم قیمت واقعی یک بازار چقدر است چگونه می توانیم به آن بازار ورود پیدا کنیم و با متخلفان و سوداگران برخورد نماییم؟

اسفنانی این طور صحبت هایش را ادامه داد: چنانه بتوانند قیمت مسکن را بر اساس فاکتور های مهم همچون محل و منطقه قرارگیری، کیفیت و نحوه ساخت تعیین نمایند آنگاه به سادگی می توان با افرادی که مایل به فروش گران مسکن هستند برخورد کرد و جلوی فعالیت های متخلفانه را گرفت.

وی در پایان صحبت هایش بار دیگر به ضرورت تشکیل مجموعه ای جهت بررسی قیمت مسکن تأکید کرد و گفت: با این کار تعزیرات می تواند سرسختانه با متخلفان برخورد نماید.

  • منبع خبر : تی نیوز