شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن اشاره به این که بورس کالا آمادگی انجام معاملات مسکن بدون محدودیت را دارد اذعان نمود: دلیل کاهش استقبال از اوراق بهادار، فرآیند های اداری است. ایشان در ادامه از تأثیر بازار سرمایه بر بازار مسکن سخن گفتند و تصیح کردند: از جمله اقدامات سازمان بورس و بهادار در این زمینه می توان به انتشار اوراق رهنی مسکن اشاره کرد. وی با تأکید بر این که چنین اوراقی با استقبال خوبی از سوی متقاضیان همراه بوده اند تصریح کرد: با این حال وجود فرآیند های اداری از استقبال متقاضیان کاست.

به گفته شاپور محمدی، تعداد دفعات انتشار اوراق رهنی مسکن به دو بار می رسد که از استقبال خوبی بهره مند بوده است.

این مقام مسئول، دومین ابزار بورسی در بخش مسکن را صندوق های زمین و ساختمان اعلام کرد و افزود: از دیگر تعاملات بازار مسکن و بازار سرمایه می توان به حضور فعال شرکت های سرمایه گذاری مسکن در بازار سرمایه اشاره کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سهام این شرکت داران توسط سرمایه گذاران معامله می شود. به عبارتی می توان این طور گفت که ورود سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش مسکن از سه طریق رقم می خورد که به گفته شاپور محمدی این سه مورد عبارت اند از: معامله سهام شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی، اوراق رهنی مسکن و صندوق های زمین و ساختمان. این ابزار ها می توانند برای بازار مسکن مثمرثمر باشند اما نحوه بکارگیری چنین ابزار هایی به برنامه ریزی ها و سیاست های فعالان بخش مسکن وابسته است.

محمدی با اشاره به این که از روش هایی که به حضور پررنگ بازار سرمایه در بازار مسکن ختم می شود استقبال خواهد کرد گفت: حاضریم آیین نامه ها و دستور العمل هایی که به این مهم منجر می شوند را اصلاح نموده و مورد بازنگری قرار دهیم.

ایشان در پایان درباره معامله فیزیکی مسکن در بورس کالا سخن گفتند و افزودند: از این نظر محدودیتی وجود ندارد و افرادی که مایلند واحد های ساختمانی شان را در بورس وارد کنند نیاز است اطلاعات ساختمان همچون شکل، متراژ، همگنی زمین و مواردی از این دست را مشخص نمایند تا از این طریق امکان فروشش در فرابورس میسر باشد.

  • منبع خبر : تی نیوز