حجت الله میرزایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه با اشاره به این که دو وزارت راه و مسکن را نباید اذعام می کردیم اذعان نمود: بررسی دقیق عواملی که سبب شد وزارت راه و مسکن ادغام شوند نشان می دهد این تصمیم در حالت هیجانی اتخاذ شده است. به گفته میرزایی، رئیس جمهور وقت در واکنش تند به استیضاح وزیر این تصمیم را گرفت که بررسی شرایط سیاسی و تاریخی نشان می دهد امری هیجانی و اشتباه بوده است.

این مقام مسئول صحبت هایش را این طور ادامه داد: مسکن و راه دو مقوله جدا از هم هستند به طوری که بخش راه و حمل نقل یک بخش عملیاتی و اجرایی است حال آن که حوزه مسکن نیازمند ارائه راهکار های شایسته و برنامه های درخور توسط دولت و مقام های حکومتی می باشد. بخش راه به عنوان بخشی با اختصاص بودجه بالا در نظر گرفته می شود این درحالی است که بازار مسکن به عنوان بازاری بدون منبع خوانده می شود و عموما با اعتبار محدودی همراه است. زمانی که دو بخش راه و مسکن در کنار هم قرار می گیرند عموما نگاه وزیران و مقام های دولتی به بخش راه معطوف می شود و این امر سبب می گردد ارائه راهکار های مناسب برای بخش مسکن از نظر دور بماند. وی اظهار داشت: پروژه مسکن هر، ۱۵ سال پیش پروژه ای اشتباه بود که در خارج از محیط توسعه، اسکان هایی غیررسمی و موقت به متقاضیان اختصاص داد. تمرکز مسئولان بر تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و عدم توجه به بافت های فرسوده موجب گردید دستگاه های حکومتی از بازار مسکن دور بمانند. زمانی که دو بخش مسکن و راه ادغام شد، سیاست گذاری ها به طور عمده به سمت راه و شهرسازی رفت و این بخش مسکن بود که متحمل ضرر گردید. به گفته میرزایی در کشور چون ایران که بخش قابل توجهی از تصمیم گیری ها بر عهده وزیر است، ادغام دو وزارت سبب می شود توجه به هر دو مورد عملا امکان پذیر نباشد. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: بهتر بود همزمان با شروع دولت یازدهم، این دو بخش از هم جدا می شدند و در اختیار دو وزارت جداگانه قرار می گرفتند. یکی از عواملی که موجب شد نمایندگان با ادغام این دو وزارت مخالفت کنند بحث هزینه ها بود. به عبارتی نمایندگان بر این باورند که ادغام دو بخش مسکن و راه با هزینه هایی همراه بوده و تفکیک مجدد آن ها باز هم می تواند با هزینه های جانبی همراه باشد. وی این طور گفت: جلوی ضرر را هر زمان که بگیریم منفعت عایدمان می شود و بیماری که با مصرف اشتباه یک دارو به حال بد دچار شده است را نمی توان به امان خدا رها کرد. به گفته این مقام مسئول، وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر همچون همان بیمار است که اگر به حال خود رها شود نتایج بدتری می آفریند. میرزایی اذعان نمود: چنانچه برای تفکیک سازی دو بخش مسکن و راه هزینه کنیم نتایج و سودش را به عینه خواهیم دید و این نشان می دهد چنین کاری ارزشمند خواهد بود. به گفته میرزایی دولت و مجلس برای حل این مسئله می بایست به نقطه نظرات مشترکی برسند حتی با اختصاص هزینه های کم هم می توان رسیدن به هدف را ممکن کرد. وی این طور ادامه داد: تنها راه حل مشکلات موجود جدا کردن این دو بخش است و زمانی که مسکن به طور جداگانه به یک وزارت واگذار گردد آن گاه می توان مشکلات موجود در بافت های فرسوده یا مسائلی مثل تأمین مسکن برای افراد کم درآمد و اسکان موقت را سر و سامان بخشید و حل و فصل کرد. این مقام مسئول پس از این که دو بخش مسکن و راه را از نظر بار کاری بسیار پرحجم خواند اذعان نمود: تنها راه اجرای مناسب سیاست های مربوط به هر بخش، تفکیک این دو بخش از یکدیگر است.

زمانی که وزارت جداگانه ای به مسکن اختصاص داده شود آنگاه مواردی چون مدیریت دهیاری ها و شهرداری ها به دستان وزارت مسکن سپرده می شود تا بتوانند سیاست های همسویی را در پیش بگیرند و به خلق نتایج مناسب تر کمک کنند.

  • منبع خبر : تی نیوز