حسن روحانی ضمن اشاره به این که ادغام کردن برخی وزارت خانه ها کار صحیحی نبوده است اظهار داشت: فعالیت برخی از وزارت خانه ها واقعا سنگین است که ادغام کردن آن ها بر بار مسئولیتشان می افزاید و دردسر آفرین می شود. ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: لایحه تفکیک برخی وزارت خانه ها را به مجلس فرستادیم با این حال موافقت نکردند هرچند در شرایط کنونی و وجود تحریم ها کماکان معتقدم تفکیک تعدادی از وزارت خانه ها واجب است.

ایشان در جلسه ای که در روز ۱۹ آذرماه در حضور معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید عنوان کردند: از اواسط دولت یازدهم به فکر تفکیک برخی وزارت خانه ها افتادیم و در این راستا با تدوین لایحه ای، موضوع را با مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتیم که موافقت نکردند. روحانی ادامه داد: به عقیده بنده وزارت راه و شهرسازی را باید جدا کرد، فعالیت وزارت مسکن و شهرسازی سنگین است و باید از وزارت راه و حمل و نقل جدا شود. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وضعیت مشابهی دارد و نیاز است بازرگانی را از بخش صنعت و معدن جدا کنیم.

حسن روحانی با اشاره به این که کماکان معتقد است جداسازی وزارت ها امری ضروری است اذعان نمود: با این حال بر اساس قانون اساسی این لایحه نخست باید به تصویب مجلس برسد که این مهم محقق نشده است.

روحانی با تأکید بر این که در شرایط تحریم، حضور فعال وزارت بازرگانی بسیار مهم و حیاتی است اذعان نمود: با ادغام وزارت صنعت و معدن و همچنین بازرگانی کار ها آن طور که باید پیش نمی رود  و مشکلاتی بر سر راه ظاهر می شود. ایشان برای شفاف سازی ادعایشان از یک مثال استفاده کردند و این طور گفتند: زمانی که به وسیله ای با ظرفیت انتقال ده تن بار، ۳۰ تن بار اختصاص دهیم آنگاه از سرعتش کم خواهد شد.

وی بار دیگر تأکید کرد: وظایف مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی واقعا سنگین است و ادغام نمودن این وزارت با وزارت حمل و نقل کار اشتباهی است.

ایشان در ادامه به بخش حمل و نقل پرداختند و این طور گفتند: در شرایط تحریم وزارت حمل و نقل می بایست فعالیت های برجسته ای پیاده سازی کند و رسیدگی همزمان به راه های هوایی، زمینی، ریلی و جاده ای واقعا ثقیل است. وی این طور ادامه داد: وظایفی که بر دوش وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت قرار دارد سنگین است و تلاش های مضاعف می خواهد .

حسن روحانی با تأکید بر این که امید است شاهد خدمات بهتری در روز های پیش رو باشیم اذعان نمود: از وزرای قبلی این دو وزارت خانه نیز تشکر می کنم بی تردید آن ها نیز به سهم خود تلاش های زیادی انجام دادند و گام های بزرگی برداشتند.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد