محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن اشاره به این که برخی عنوان می کنند تعاونی های مسکن نتوانسته اند موفق عمل کنند و کارنامه درخشانی ندارند اذعان نمود: این طور نیست و تعداد تعاونی هایی که با مشکل مواجه شده اند اندک است.

این مقام مسئول طی نشستی با هیئت رئیسه اتاق تعاون و اتحادیه های تعاونی استان هرمزگان تأکید کرد: ادر تمام کشور ها بخشی از اقتصاد را به تعاونی ها می سپارند که در ایران نیز روندی مشابه صورت می گیرد و از طریق تعاونی ها، مردمی کردن اقتصاد محقق می گردد.

ایشان پای قانون اساسی را به میان کشیدند و این طور گفتند: در قانون اساسی نیز به این امر تأکید شده و بخشی خدمات کشور به تعاونی ها واگذار شده است. وی ضمن اشاره به این که همیشه و در همه دوره ها توجه به تعاونی ها وجود داشته اظهار کرد: در ابتدای انقلاب و زمانی که بزرگانی چون بهشتی حضور داشتند تعاونی ها از جایگاه ارزشمندی بهره مند بودند که بعد ها تلاش شد با اختصاص وزارتی به این مهم، کماکان تعاونی ها برجسته بر سر جایشان باقی بمانند.

وی با تأکید بر این که نگاه ها به تعاونی ها باید یک نگاه ویژه باشد اذعان نمود: این درست نیست که به تعاونی ها به دید بنگاه داری نگاه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این طور صحبت هایش را ادامه داد: با وجود تعاونی ها، اقتصاد مردمی می شود و مقدمات خصوصی سازی اقتصاد برچیده می گردد. به گفته این مقام مسئول تعاونی ها مشارکت های مردمی را به همراه می آورند و موجب می شوند مردم در سود حاصل از معاملات شریک باشند.

وی از تعاونی مرزنشینان در کشور سخن گفت و تصریح کرد: درصدد هستیم این نوع تعاونی ها را با در پیش گرفتن راهکار ها و سیاست های جدید برای بار دیگر احیا کنیم. وی ضمن اشاره به این که برای تحقق این مهم، وظایف را لیست خواهیم کرد و جزئیاتش را منتشر خواهیم نمود اضافه کرد: با این کار، بخشی از مشکلات موجود از میان برداشته خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که در قانون از واگذاری برخی امور به تعاونی ها سخن گفته شده تصریح کرد: تاکنون شاهد اجرای این امر نبوده ایم. به عبارتی بر اساس آن چه قانون بدان تأکید ورزیده، واگذاری ۲۵ درصد از اقتصاد به تعاونی ها یک ضرورت است، که این امر عملی نشده و انتظار می رود در سال های آتی به اختیارات و توانایی های تعاونی ها افزوده شود.

شریعتمداری ضمن اشاره به این که از ظرفیت ها و توانمندی های تعاونی ها باید نهایت استفاده به عمل آید، تصریح کرد: این وزارت صندوقی را به حمایت از مجموعه های اقتصادی اختصاص داده است که نیاز است هم افزایی این امکانات در دستور کار قرار بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که این وزارت دارای آموزشگاه فنی و حرفه ای است اظهار کرد: می توان در برخی مناطق از طریق این آموزشگاه های فنی حرفه ای، آموزش هایی را در اختیار متقاضیان قرار داد و سپس کار ها را به آن ها واگذار نمود و از این طریق به اهداف شایسته ای رسید.

شریعتمداری از نیاز به راه اندازی کمیسیون ویژه توسعه تعاونی ها در شورای برنامه ریزی استان خبر داد و اذعان نمود: با این کار سهم تعاونی ها از اقتصاد ایران افزایش می یابد که بی تردید با نتایج ارزشمندی همراه خواهد بود.

ایشان با تأکید بر این که در استان های همجوار با دریا همچون هرمزگان سال هاست که تحقق شعار توسعه دریامحور در مرکز توجه بوده است اذعان نمود: بررسی سواحل جنوبی خلیج فارس، تلاش های بی مضایقه را هویدا می سازد این درحالی است که در مرز های خودمان که امکان پیاده سازی اقدامات ارزشمندتری وجود دارد کماکان حرکت مثبتی صورت نگرفته است.

وی از مطرح شدن پیشنهاداتی از سوی مسئولین هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: این پیشنهادات جای کار زیادی دارند و نیاز است که برای عملی ساختن آن ها بررسی هایی در سطح ملی صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: تعاونی های دانش بنیان نیاز است که در رأس توجه مسئولان هرمزگان قرار بگیرند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که تعداد زیادی از تعاونی ها موفق شده اند اقدامات ارزشمندی را انجام دهند اظهار کرد: این درحالی است که برخی عنوان می کنند اقدامات تعاونی ها مطلوب نبوده و اکثر تعاونی ها موفق عمل نکرده اند. وی ادامه داد: چنین نیست و شمار اندکی از تعاونی ها مطلوب عمل نکرده اند.

وی از دیگر مشکلات حال حاضر را مربوط به حوزه آموزش و ترویج آن خواند و تصریح کرد: آموزش جزء لاینفک تعاونی هاست که اگر مورد توجه قرار بگیرد آن گاه می توان به محقق شدن بسیاری از اهداف دل خوش کرد. وی اذعان نمود: به رغم این که تلاش های زیادی برای تولید محتوا های آموزشی صورت گرفته با این حال منابع مالی اندکی در اختیار است و این امر به عنوان یک مشکل در حال حاضر تلقی می شود.

شریعتمداری این طور ادامه داد: چنانچه تعاونی ها بتوانند نمایندگان مجلس را توجیه کنند آن گاه خواهند توانست بر منابع مالی خود بیفزایند. به گفته این مقام مسئول چنانچه در فصل بودجه، بتوان نظر نمایندگان را جلب کرد و آن را به شکلی مناسب برای تخصیص بودجه توجیه نمود، آن گاه با در اختیار داشتن منابع مالی بیشتر، حصول بسیاری از اهداف امکان پذیر می گردد.

  • منبع خبر : تی نیوز