صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این که بازار مسکن نیازمند اجرای طرح دریافت مالیات بر عایدی سرمایه املاک است اذعان نمود: به رغم این که چنین طرحی بسیار مناسب است و می تواند بخشی از مشکلات را از میان بردارد با این حال نیازمند زیرساخت های لازم است و اگر به این مسئله توجه نشود، سرمایه های موجود در بازار مسکن راهی دیگر بازار ها می شوند که مشکل آفرین است.

وی از اعلام وصول این طرح خبر داد و اذعان نمود: ماده ۶۰ الحاقی به قانون مالیات های مستقیم همان طرح مالیات بر عایدی سرمایه را عنوان می کند.

به گفته صدیف بدری، کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی به ترتیب کمیسیون های فرعی و اصلی این طرح هستند.

بدری ضمن اشاره به این که این طرح هیچ مشکلی برای نیازمندان واقعی به مسکن ایجاد نمی کند تصریح کرد: خانه اولی ها و تولید کنندگان مجلس مشمول این طرح نمی شوند و جای نگرانی برای این افراد وجود ندارد.

صدیف بدری بار دیگر تأکید کرد: اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن می تواند بسیار مثمرثمر باشد و نتایج ارزشمندی خلق کند مشروط بر آن که زیرساختی مناسب داشته باشد چرا که اگر چنین نباشد سرمایه های موجود در بازار مسکن را به سمت دیگر بازار ها می کشاند.

  • منبع خبر : شهرخبر