مدیر امور مالی بانک مسکن ضمن اشاره به این که بانک مرکزی تصمیمات جدیدی را برای بهبود شرایط اتخاذ نموده است تصریح کرد: برای افزایش کارایی این تصمیمات می توان از ابزار های مؤثری استفاده کرد. شرایط جدید چک های تضمینی از سوی بانک مرکزی به بانک های کشور ابلاغ گردید. بر این اساس، از تاریخ انتشار ابلاغیه مذکور، مشخصات متقاضی و گیرنده، علت درخواست چک، مبلغ آن و شماره سریال برای بهره مندی از این نوع چک ضروری می باشد و این چک ها تنها در وجه گیرنده چک صادر خواهند شد. این ابلاغیه عنوان می کند پشت نویسی و انتقال چک های تضمین شده به افراد دیگر بی ارزش بوده و اعتباری ندارد.

بر اساس این بخشنامه افرادی که دارای چک های تضمینی هستند می بایست ظرف یک ماه آینده وجه قید شده بر چک ها را به حساب بانکی واریز نمایند یا آن را دریافت کنند.

صابر عسکرپور در خصوص چک های تضمینی و ابلاغیه ای که به تازگی در این خصوص منتشر شده صحبت کرد و این طور گفت: چک تضمینی بر چکی دلالت دارد که پس از این که وجه از حساب مشتری کسر شد در وجه حامل یا به حواله کرد صادر می گردد که در تمام شعب بانک صادرکننده می توان به آن دسترسی داشت ضمن این که قابل واگذاری به افراد دیگر نیز بوده است. به گفته عسکرپور این نوع چک از انتقال پول و جابه جایی آن جلوگیری به عمل می آورد. صدور این چک پیش از انجام معاملات غیرقطعی از سوی خریدار اتفاق می افتد، تا آن زمان که معامله قطعی شد، مبلغ چک به عنوان بخشی از مبلغ تعیین شده برای معامله وصول گردد. چنانچه معامله قطعی نشده باشد نمی توان از چک رمزدار استفاده کرد. ایشان در ادامه از جزئیات بخش نامه جدید گفتند و اذعان نمودند: بر اساس بخشنامه جدید، اطلاعات طرفین معامله و کدملی آن ها می بایست مشخص باشد. چنانچه در معامله ای، اطلاعات طرفین مشخص نباشد نمی توان از این چک ها استفاده کرد. مدیر امور مالی بانک مسکن این طور صحبت هایش را ادامه داد: مشروط بر آن که طرفین معامله در یک بانک باشند می توان به جای استفاده از کدملی از مشخصه هایی چون کدملی و شماره حساب طرف معامله استفاده کرد چرا که از این طریق می توان با کمک گرفتن از سیستم، کنترل های لازم را در خصوص حساب مندرج انجام داد. عسکرپور این طور ادامه داد: اگر طرف معامله در بانکی دیگر بود می توان از  چک رمزدار بین بانکی استفاده کرد، که در هر دو شیوه مذکور، کد ملی و شماره حساب قابل پیگیری و رهگیری است. ایشان در خصوص چک رمزدار هم توضیحاتی ارائه نمودند و این طور گفتند: این دسته از چک ها به چک هایی اطلاق می شوند که دارنده آن، به ازای دریافت وجه از حسابش، این چک را دریافت کرده سپس برای این که بتواند در بانکی غیر از بانک صادر کننده چک، مبلغی واریز کند، به درخواست مشتری چک صادر خواهد شد. ایشان در خصوص ابلاغیه جدید این طور گفتند: تنها مشکلی که به واسطه این بخشنامه به وجود می آید زمانی است که معامله قطعی نشده و طرف معامله نامشخص است. وی سعی کرد با ذکر یک مثال مسئله را شفاف تر توضیح دهد و این طور گفت: زمانی که قرار است خرید خانه ای صورت بگیرد، هنگام انجام مذاکره، از آن جا که هنوز معامله قطعی نشده است، خریدار با در اختیار داشتن یک چک تضمینی در جلسه حضور پیدا می کند و پس از این که معامله قطعی شد این چک را در اختیار فروشنده قرار می دهد. اما به واسطه ابلاغیه جدید در صورتی صدور چک تضمینی ممکن است که معامله قطعی شده و شماره ملی اخذ شده باشد.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد