سؤالی که از سوی خیلی ها مطرح می شود این است که بالاخره آخوندی کی محاکمه خواهد شد، وزیری که به واسطه عملکرد ها و فعالیت هایی که در یک بازه ۵ ساله ارائه نمود بازار مسکن و صنعت هوایی را با مشکلاتی عدید دست به گریبان ساخت.

عباس آخوندی که وزارت راه و شهرسازی را برای ۵ سال به دست گرفت، کارنامه درخشانی ندارد و تنها رکود و تورم را وارد این بازار کرده است. آخوندی خودش که مسکن نساخت هیچ حتی از پروژه هایی چون مسکن مهر بار ها نقد کرد و از بدی هایش گفت. آخوندی حتی پس از برکناری اش از وزارت راه و شهرسازی، باز هم با مسکن مهر به مخالفت پرداخت و با آن مقابل کرد. دستاورد آخوندی به عنوان وزیر سابق راه و شهرسازی جز رکود و رشد قیمت نبوده تا جای ک برخی عنوان می کنند میزان رشد قیمت در زمان آخوندی بالغ بر ۱۰۰ درصد گزارش شده است. رکود در صنعتی چون مسکن که بر صنایع دیگر اثر شایانی می گذارد و تعیین کننده صد ها شغل وابسته و مستقل است بی تردید می تواند با اثرات سوء زیادی همراه گردد.

آخوندی بار ها وعده داده بود هواپیما های نو در اختیار ناوگان هوایی قرار می دهد. آخوندی قول ۴۰۰ هواپیما را داد و تنها ۴ فروند هواپیما در اختیار آسمان ایران گذاشت. اورهال و تعمیر صنعت هوایی برای تجهیز ناوگان هوایی ضروری است، که آخوندی حتی این فرصت را هم به سادگی از دست داد. واگذاری کترینگ و آماده سازی غذا های راه آهن به خارجی ها از دیگر اشتباهات وزیر بود، یعنی قرمه سبزی ایرانی را اتریشی ها در قطار می پختند و به ایرانی ها می دادند.

به رغم این که از آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتظار می رفت در شرایط بحرانی با کنترل صحیح و درایت هوشمندانه مسیر را به سمتی درست هدایت کند، خود به جنجال ها دامن می زند و شرایط را بیش از پیش پیچیده می کرد. زمانی که در حادثه قطار، خانواده ها غرق در غم از دست دادن عزیزانشان بودند آخوندی گفت: ناراحت چیزی نباشید همه تحت بیمه بوده اند. عدم پاسخ دهی درست وی به مردم از دیگر انتقاد های وارده به آخوندی می باشد به طوری که پس از حضور در فرودگاه مهرآّباد، برخورد تندش همه نگاه ها را به خود معطوف ساخت.

وقتی یک خانم مطرح کرد هزینه پارکینگ ها گران است آخوندی خیلی ساده گفت باید پول بیشتری می گرفتند. گرفتن سریع میکروفون از خبرنگار از دیگر نمونه های موجود است.

اواخر دولت روحانی، اختلاف هایی میان جناب وزیر و آقای روحانی ایجاد گردید، در واقع روحانی در پایان دولت یازدهم آخوندی را به عنوان یک وزیر برند معرفی کرد اما تأکید نمود: شاهد اقدام به خصوصی در بازار مسکن نبوده ایم که نشان از کم کاری این وزارت است و حاکی از آن است که وظایف آنطور ک باید اجرا نشده اند. رئیس جمهور اذعان نمود: امید است در دوره دوم این مشکل حل گردد که دیدیم نشد.

آخوندی برکنار شد و بررسی ها حاکی از آن است که طی این ۵ سال تشکیل شورای عالی مسکن به دست فراموشی سپرده شده است. این درحالی است که محمد اسلامی وزیر جدید، از تشکیل این شورا در حضور ریاست جمهوری می گوید و آن را لازمه پیشبرد اهداف وزارتش عنوان می کند.

آخوندی بسیاری از پیکان ها را به سمت خود کشانده است. برخی عنوان می کنند آخوندی با عدم مدیریت صحیح مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده و باید محکوم شود. جنبش عدالتخواه اظهار نموده محاکمه

آخوندی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  • منبع خبر : تی نیوز