ولی الله نقی پور، به عنوان یکی از اساتید دانشگاه در کشور ضمن اشاره به این که مسکن یکی از ضرورتی ترین نیاز های جامعه است تصریح کرد: مسکن یکی از حوزه های اثرگذار بر اشتغال می باشد ضمن این که به ساختار خانواده کمک شایانی می کند و نقش مهمی در این راستا ایفا می نماید. وی این طور ادامه داد: بر اساس فرمایشات دولت، بازار مسکن با ۱۷۰ حوزه شغلی در ارتباط است.

ایشان با تأکید بر این که جامعه سالم بر پایه خانواده سالم بنا می شود اظهار داشت: اهمیت خانواده غیرقابل انکار است و ارزش های دینی در ابعاد خانواده نمود پیدا می کنند.

این استاد دانشگاه افزود: بر اساس چنین نگرشی، سیاست های خانواده تدوین و مشخص می شوند. وی اظهار داشت: در تمام سیاست هایی که در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و سیاست های آورده شده در نظام مسکن و شهرسازی، خانواده به عنوان یک رکن اصلی به ایفای نقش می پردازد.

وی در ادامه ضمن اشاره به این که ذهنیت افراد درباره محوریت خانواده متفاوت است اظهار داشت: بررسی سیاست های وزارت ورزش و جوانان نشان می دهد این سیاست ها ورزش را در اولویت قرار داده اند درحالی که می بایست جوانان به عنوان مهم ترین محور در مرکز توجه قرار بگیرند. به گفته این استاد دانشگاه نیاز به وزارت جوانان، زنان و خانواده احساس می شود که از نظر مغفول مانده است.

وی این موضوع را جزئی تر تشریح کرد و اذعان نمود: زمانی که سیاست های ورزش و جوانان را با در صدر قرار دادن ورزش پیش می بریم به نوعی ثابت می کنیم جوانان و خانواده اولویت های بعدی ما هستند یا به عبارتی آن چه برای ما حرف اول می زند ورزش است. این امر حاکی از آن است که قانونگذاری ما مشکل دارد و متولیان امر ما آن طور که باید فعالیت نمی کنند.

نقی پور ضمن اشاره به این که غربی ها نیز به این نتیجه رسیده اند خانواده محور بسیاری از مسائل است اظهار داشت: به زعم این که بیشترین تأکید به خانواده در دین اسلام به چشم می خورد با این حال، این امر در ایران آن طور که باید در مهد توجه قرار نمی گیرد.

ایشان در ادامه پس از این که مسکن را به عنوان یکی از ضروری ترین نیاز ها معرفی کردند اذعان نمودند: جمعیت افراد جوان در سال های اخیر با رشد قابل توجهی همراه بوده است به طوری که با استناد به ارقام ارائه شده متوجه می شویم جمعیت جوانان در سال های ۷۵، ۸۵  و سال جاری به ترتیب ۷ میلیون، ۱۴ میلیون و ۲۰ میلیون نفر می باشد حال آن که دولت ادعا می کند تعداد جوانان در شرایط فعلی تنها ۱۲ میلیون نفر است.

ایشان این طور ادامه دادند: مسکن فاکتوری است که نه تنها بر اشتغال اثر می گذارد بلکه بر ساختار خانواده هم مؤثر است. به گفته نقی پور، تعداد شغل های وابسته به مسکن بر اساس گزارش های دولت ۱۷۰ شغل می باشد.

ابوذر ندیمی از دیگر صاحب نظران در این حوزه، این طور می گوید: تصمیم گیری ها را می بایست بر اساس اعتبارات موجود و منابع ها و واقعیت های جامعه پیش برد. وی افزود: با تأسیس وزارت خانه ای تحت نام جوانان نمی توان انتظار داشت مشکل جوانان از میان برداشته شود همان طور که صرف ساخت یک وزارتی با نام خانواده، مشکلات خانواده حل و فصل نمی گردند.

این نماینده ادوار مجلس، اذعان نمود: آن چه جوانان بدان نیاز دارند کار است و معیشت و اگر این دو مورد در کانون توجه قرار گیرند و با اقدامات جدی از سوی نهاد ها و دستگاه ها همراه گردند آنگاه دیگر نه به وام های گسترده نیازی خواهد بود و نه به تسهیلات متنوع.

این مقام مسئول ضمن اشاره به این که مشکلات جوانان تنها به همین موارد محدود نمی شود اذعان نمود: ازدواج جوانان خود تحت تأثیر فاکتور هایی متعددی است و تنها از یک موضوع واحد تبعیت نمی کند. اسماعیل نوده فراوانی به عنوان مهم ترین مشکلات حال حاضر جوانان، به شغل، مسکن و ازدواج اشاره کرد و اظهار داشت: قانون مطرح شده تحت عنوان قانون تسهیل ازدواج جوانان، به رغم این که به عنوان یک قدم رو به جلو شناخته می شود با این حال جهت گیری آن کماکان واضح و شفاف نیست.

این پژوهشگر مسائل خانواده صحبت هایش را این طور ادامه داد: برخی امور در کشور به مرحله اجرا نمی رسند که از جمله دلایل آن ها می توان به لجاجت دولت و مجلس اشاره کرد.

سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، به فلسفه تشکیل سازمان ملی جوانان اشاره نمود و این طور گفت: این سازمان تشکیل شده است با این هدف که بتوان مطالعات و درخواست های آنان را در زمینه های مختلف رصد کرد و پیگیری نمود. ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: در زمان ایجاد این سامانه موظف به برنامه جامع امور جوانان گشتیم که به فراخور آن، ۱۳ سند فرابخشی مدون گردید. به گفته این مقام مسئول از میان ۱۳ سند مورد نظر یک مورد با محوریت ساماندهی ازدواج جوانان بوده است.

سکینه سیف جمالی با اشاره به این که توانمندسازی جوانان در مسائل فرهنگی امری ضروری است اذعان نمود: این امر در حوزه ازدواج به عنوان موضوعی اساسی به ایفای نقش می پردازد. به گفته این مقام مسئول، در حوزه جوانان تنها شغل و مسکن نیست که مهم قلمداد می شود بلکه مسائلی از این دست هم به نوبه خود مهم و حائز اهمیت هستند.

وی ضمن اشاره به این که توانمندسازی جوانان در حوزه مسائل فرهنگی حتی از اشتغال و مسکن هم مهم تر است اظهار داشت: نیاز است برنامه هایی را در دست اجرا قرار دهیم که در نهایت منجر به نگاهی مثبت به زندگی می گردند.

ایشان در پایان این طور گفتند: شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، در حال حاضر به دنبال تحقق همین امر است. وی افزود: موضوعات فرهنگی و مطالب آموزشی یکی از برجسته ترین نیاز های کشور هستند که نیاز است در صدر قرار بگیرد و مورد عنایت واقع شود.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز