چارت نامتعادل قيمت مسكن

معاملات مسكن در شهرهاي متوسط و كوچك در مقايسه با تهران روند كاملا متفاوتي را طي مي‌كند. اگرچه بازار معاملات در تهران روند كاهشي داشته ولي در شهرهاي متوسط و كوچك روند معاملات مسكن رو به جلو بوده به گونه‌اي بازار مسكن در شهرهاي كوچك از هرگونه افت در امان مانده است. نرخ تورم و رفتار خانه اولي باعث شده تا معاملات مسكن در شهرهاي كوچك و متوسط روند رو به جلو و افزايشي را داشته باشد.

در حال حاضر معاملات مسكن در شهرهاي كوچك و متوسط در مقايسه با تهران روند كاملا متفاوتي را طي مي‌كند. با كمي تجزيه و تحليل بازار متوجه مي‌شويم كه معاملات مسكن در شهرهاي بزرگ و كلان شهرها به حالت شبه ركود درآمده است. در حال حاضر معاملات مسكن در شهرهايي با جمعيت كمتر از ۲۰۰ هزار نفر رشد خيلي خوبي را تجربه مي‌كند.

معاملات مسكن در شهر تهران طي دو ماه گذشته به شدت روند نزولي داشته و به شدت افت كرده است. البته همزمان با تهران، با يك بررسي متوجه مي‌شويم كه معاملات مسكن در ساير شهرها، روند افزايشي داشته و اصلا با افت مواجه نشده‌اند.

نوسانات ارز و دلار موجب شد تا قيمت مسكن دچار نوسانات شديدي شود. در حال حاضر معاملات مسكن در شهر تهران متوقف شده و به حالت ركود رسيده است. البته شهرهاي كوچك و متوسط در مقايسه با تهران وضعيت بهتري دارند و معاملات مسكن در اين شهرها رواج و رونق دارد.

نوسان شديد دلار و ارز و گراني‌هاي اخير موجب شده تا قيمت نوسان داشته باشد و ركود بازار مسكن به شدت افزايش پيدا كند.

نمودار نامتعادل قيمت مسكن 2

البته افزايش ساخت و ساز و كاهش تقاضا باعث شده تا قيمت به شدت نوسان پيدا كند و اگر هيچ يك از دو شاخص دچار تغيير و تحولاتي نشوند، قيمت مسكن هم متاثر نخواهد شد و مشخص است كه قيمت مسكن حبابي بوده و بعد از برقراري حالت تعادل دوباره مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه قيمت نامتعادل مسكن از بين رفته و قيمت مسكن دوباره به حالت اوليه خود برگردد.

البته افزايش ساخت و ساز موجب شده كه قيمت تا حدي متعادل شود ولي افزايش قيمت دلار اين تعادل را برهم زده است.

اكنون قيمت مسكن حالت حبابي دارد و قيمت حبابي مسكن و گراني‌هاي اخير و نوسان قيمت دلار باعث شده كه قيمت مصالح ساختماني به شدت افزايش پيدا كند.

در حال حاضر قيمت بورس از قيمت دلار تاثير مي‌پذيرد. قيمت مصالح ساختماني ناشي از قيمت مسكن بوده و در حال حاضر قيمت ميلگرد و سيمان به شدت افزايش يافته است. هيچ كدام از مصالح ساختماني از خارج از كشور وارد نمي‌شود و همگي در داخل كشور توليد مي‌شوند.

البته افزايش تقاضا براي مسكن باعث شده تا قيمت به شدت افزايش يابد. كاهش نرخ سود بانكي موجب شد تا مردم در بخش مسكن سرمايه‌گذاري كنند و همين كار موجب شد تا قيمت به شدت افزايش پيدا كند.

البته قيمت مسكن در حال حاضر حبابي است و بعد از فروكش كردن نوسانات بازار، قيمت حبابي مسكن از بين خواهد رفت و دوباره قيمت واقعي برقرار خواهد شد. ركود مسكن موجب شده تا قدرت خريد مسكن توسط مردم كاهش بيابد و در نهايت موجب شده تا اجاره بهاي مسكن به شدت افزايش بيابد.

قيمت مسكن در شهر تهران نوسان خيلي بيشتري را تجربه كرده در حاليكه در شهرهاي ديگر اين چنين نيست. معاملات مسكن در تهران هر ماه متفاوت بوده ولي در كل روند نزولي را طي مي‌كند ولي در ساير شهرها معاملات مسكن روند افزايشي داشته و قيمت مسكن هم چندان تغيير نيافته است.

در حال حاضر قيمت به شدت افزايش يافته و موجب شده كه برخي از مردم از خانه‌دار شدن محروم شوند. وضعيت مسكن در تهران و شهرهاي بزرگ به شدت راكد بوده و موجب شده تا علي‌ رغم راكد بودن قيمت به شدت افزايش بيابد. قيمت نامتعادل مسكن بايد با روندي تصحيح شده و در نهايت به ثبات برسد.

نمودار نامتعادل قيمت مسكن 1

در حال حاضر افزايش قيمت مسكن به مناطق جنوبي شهر تهران هم سرايت كرده و در كل قيمت مساكن شهر افزايش يافته و تنها دولت بايد قيمت را كنترل كند.

با وجود اينكه دولت متكي بودن اقتصاد ايران به دلار را حذف كرده ولي با اين وجود شاهديم كه دلار بر بازار مسكن تاثير مي‌گذارد.

مي‌توانيم به تفاوت‌هاي شيب مسكن در شهر تهران و ساير شهرها پي ببريم. تفاوت شيب مسكن در ۲۰ مركز استان كشور در تيرماه به ۲۲ درصد رسيده در حاليكه در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد ۹۷ با ۱۶ درصد برابري مي‌كند. تورم بر قيمت مسكن تاثير خيلي زيادي گذاشته و موجب افزايش قيمت مسكن طي ماه‌هاي اخير شده است.

خانه اولي‌ها در شهرهاي كوچك تا متوسط باعث شده تا معاملات مسكن رونق داشته باشد و خانه اولي‌ها در رشد معاملات مسكن نقش به سزايي داشته‌اند و موجب شده‌اند تا معاملات مسكن هر ماه نسبت به ماه گذشته در شهرهايي به غير تهران و كلان شهر به شدت افزايش پيدا كند. البته كاهش سود براي سپرده‌هاي بانكي نيز خود مزيد بر علت شده و باعث رونق معاملات در همان شهرها شده است. خانه اولي‌ها در شهرهايي با كمتر از ۲۰۰ هزار نفر مساكني را خريداري مي‌كنند و همين امر باعث رونق معاملات مي‌شود.