محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این که کماکان مشکلاتی در زمینه مسکن مهر به چشم می خورد اظهار داشت: هنوز هم بودجه مناسب و کافی در اختیار پروژه مسکن مهر قرار نگرفته است و میزان بودجه اختصاص داده شده نیاز های مردم و انتظارات مجلس را برآورده نمی سازد.

ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: نیاز است دولت و مجلس بودجه مشخصی را برای اتمام واحد های باقی مانده مسکن مهر تعریف کنند و این مهم را در بودجه سالیانه قید نمایند. به گفته این مقام مسئول مهم ترین فاکتوری که سبب شده تکمیل مسکن مهر این چنین کُند و آهسته پیش رود، عدم تخصیص بودجه مناسب به این طرح است که در صورت کنار گذاشتن منابع مالی ایده آل این مشکل برطرف خواهد شد.

ایشان در ادامه از تعداد واحد های مسکن مهر باقی مانده خبر دادند و اذعان نمودند: در حال حاضر تعداد واحد های ناتمام مسکن مهر به ۲۰۰ هزار واحد می رسد. وی افزود: ۲۰۰ هزار مسکن ناتمام رقم بالایی نیست و با همت نهاد ها و مشارکت های همه جانبه می توان این رقم را به صفر رساند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به این که مجلس در همه حال کنار دولت بوده است گفت: این بار نیز شرایط مشابه است و مایلیم با ارائه برنامه ها و راهکار های مطلوب، دولت را در تمام کردن هر چه سریع تر واحد های باقی مانده یاری نماییم.

  • منبع خبر : خبرگزاری دانشجو