حسن صبوری، مدیر کل راه و شهرسازی استان قم، اظهار داشت: تعداد مسکن های مهر افتتاح شده در استان قم به ۴۰ هزار و ۸۶ واحد می رسد. این مقام مسئول این طور گفت: ۶۰۰ واحد از مساکن مهر با مشکلات حقوقی و قضایی دست به گریبانند که منتظر هستیم دستگاه های قضایی به آن ها رسیدگی کرده و در اسرع وقت نتیجه نهایی را اطلاع رسانی کنند.

ایشان ضمن حضور در جلسه شورای مسکن استان، تعداد مساکن مهر در استان قم را معادل ۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد اعلام کردند و عنوان نمودند: تعداد واحد های تعهد شده به ۴۱ هزار و ۲۹۶ واحد می رسد.

ایشان به کل واحد های به بهره برداری رسیده در این استان اشاره کردند و آن را معادل ۴۰ هزار و ۸۶ واحد عنوان نمودند. به گفته این مقام مسئول تعداد واحد هایی که با مشکلات قضایی دست به گریبان هستند به ۶۰۰ واحد می رسد.

وی ضمن اشاره به این که در استان قم ۱۸ مرحله افتتاحیه مسکن مهر برگزار شده است اذعان نمود: این افتتاحیه ها را با حضور مقام های کشوری و استانی برگزار نمودیم و امید است این پروژه ها تا انتهای سال جاری به نقطه پایان برسند.

به گفته صبوری، تعداد پروژه های افتتاح نشده مسکن مهر در قم دو مورد است. وی اذعان نمود: یکی از این دو پروژه، شرکت تعاونی پیشگامان توسعه مسکن نام دارد و دیگری تحت عنوان پروژه مروارید سازان شناخته می شود که کماکان مورد بهره برداری قرار نگرفته است.

صبوری در خصوص پروژه شرکت تعاونی پیشگامان توسعه مسکن جزئی تر صحبت کرد و این طور گفت: این پروژه ساخت ۵۳ واحد را در بر می گیرد که احداث آن به مرحله پایانی نرسیده است. به گفته این مقام مسئول پروژه مذکور از مواردی چون ضعف های مدیریتی رنج می برد با این حال از مرداد ماه روند رو به بهبودی را در پیش گرفته است.

ایشان اشاره ای هم به پروژه مروارید سازان نمودند و توقف آن را به خاطر ضعف مدیرعامل سابقش اعلام کردند. به گفته صبوری به دلیل وجود همین مشکلات، پیشرفت این پروژه بسیار کند بوده است و کماکان به مرحله پایان نرسیده است.

وی در ادامه از تعداد واحد های احداث شده در سلفچگان سخن به میان آورد و این طور گفت: تعداد واحد های افتتاح نشده در این قسمت به ۱۹۶ واحد می رسد ضمن این که برای ۱۷ هزار و ۱۳۶ واحد سند صادر شده است.

ایشان از نیاز های پروژه مسکن مهر سخن به میان آوردند و این طور گفتند: با کمبود مسجد، مدرسه، مراکز تجاری و ورزشی در این پروژه ها مواجه هستیم. به گفته صبوری از ۲۱ مدرسه ای که احداثشان در دست اجرا قرار گرفته، ۱۷ مورد تکمیل شده است حال آن که ۴ واحد کماکان در دست ساخت قرار دارد. تعداد مسجد هایی که احداثشان استارت خورده به گفته صبوری ده عدد می باشد که ۳ مورد در حال احداث است، ۷ مورد ساختش به پایان رسیده و به ۹ مسجد دیگر احساس نیاز می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان قم، اذعان نمود به ۴۵ مرکز تجاری، ۱۹ مرکز ورزشی و ۱۴ مرکز درمانی نیز در سایت های مسکن مهر قم نیاز است.

  • منبع خبر : تی نیوز