رضافرح، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی، اذعان نمود: در سال جاری برای ۸۵۵ روستای استان مرکزی طرح هادی در نظر گرفته خواهد شد. به گفته این مقام مسئول برای ۱۴۹ روستا از استان مرکزی نیز طرحی تحت عنوان طرح بازنگری ارائه خواهد گردید.

ایشان به بودجه مورد نیاز برای ارائه طرح هادی در روستا های استان مرکزی اشاره کردند و عنوان نمودند: اعتباری به ارزش ۱۵ میلیارد ریال و ۹۴۲ میلیون ریال برای اجرای طرح هادی روستایی در استان مرکزی لحاظ شده است که از این مقدار چیزی حدود ۸ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال، در اختیار متولیان امر قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول از مقدار اعتبار اختصاص داده شده به طرح هادی در سال گذشته سخن گفت و افزود: سال قبل، برای این که بتوانند طرح هادی را در ۴۸ روستای استان مرکزی عملیاتی نمایند از ۹ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال اعتبار استفاده کردند.

ایشان جزئیات اجرای طرح هادی در روستا های استان مرکزی را دقیق تر توضیح دادند و این طور گفتند: از میان ۸۵۷ روستایی که مشمول این طرح می شوند و قرار بر این بوده که اجرای طرح هادی در آن ها صورت بگیرد، کار ۱۱۱ روستا به پایان رسیده است در حالی که اجرای این طرح در ۲۸۳ روستا به صورت نیمه تمام اعلام شده و در ۳۹۴ روستای استان مرکزی نیز، اجرا گردیده است.

مقدار قیر استفاده شده از زمان آغاز این طرح به گفته رضافرح، ۱۳ تن و ۳۳۴ کیلوگرم بوده است که این مقدار در اختیار ۱ میلیون و ۵۸۱ هزار و ۷۵۰ متر مربع قرار گرفته است.

مقدار قیر استفاده شده در سال گذشته برای ۶ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۷۵۰ متر مربع، ۴ تن و ۸۸۴ کیلوگرم برآورد شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی، عنوان کرد: طرح بافت در انجدان به پایان رسیده و در وفس نیز در حال انجام است.

ایشان نام روستای هزاوه را به میان آوردند و ادعا کردند اجرای روستای هدف گردشگری در این قسمت از پارسال آغاز گردیده است.

تعداد افراد مقیم روستا های استان مرکزی به ۳۶۸ هزار و ۹۵۸ نفر می رسد لازم به توضیح است که تعداد روستا های این استان ۱۰۶۵ عدد اعلام شده است.

  • منبع خبر : تی نیوز