بیت الله ستاریان، به عنوان یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی، با اشاره به این که در حال حاضر عرضه مسکن از تقاضا کمتر است اظهار داشت: باید عرضه و تقاضا متعادل شوند تنها در این صورت است که می توان به بهبود شرایط امیدوار بود.

وی در ادامه از طرح مالیات بر عایدی سرمایه سخن به میان آورد و این طور گفت: این طرح در بسیاری از کشور های جهان سال هاست که اجرا می شود و با نتایج ارزشمندی همراه بوده است.

ایشان بار دیگر تأکید کردند: در حال حاضر عرضه و تقاضا در کشور متعادل نیست از این رو انتظار می رود حتی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هم راه به جایی نبرد و با بهبود شرایط همراه نباشد. به گفته ستاریان، در شرایط فعلی اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه حتی می تواند نتایج عکس هم بیافریند.

ایشان ضمن اشاره به این که مسکن در شرایط کنونی یک کالای سرمایه ای است اظهار داشتند: افزایش تقاضا در بازار مسکن سبب می شود شاهد رشد قیمت در این حوزه باشیم که نشان از کمبود عرضه مسکن دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که مسکن یکی از مهم ترین کالا های موجود در سبد خانوار هاست تأکید کرد: تا زمانی که برای کنترل بازار مسکن گام های اساسی برداشته نشود و اقدامات ارزشمندی صورت نگیرد، این منوال ادامه خواهد داشت و به ازای رشد قیمت مسکن، شرایط جامعه بدتر خواهد شد.

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز مسکن را به عنوان یکی از مهم ترین نیاز های خانواده ها اعلام کرد و تصریح نمود: تمام خانوار ها به مسکن نیاز دارند و آرزوی تأمین سقف را دنبال می کنند.

سید حسین افضلی این طور صحبت هایش را ادامه داد: خانواده ها ناگزیرند بیشتر درآمد خود را به تأمین مسکن اختصاص دهند و پول زیادی را برای این بخش کنار بگذارند.

به گفته این مقام مسئول، مجلس شورای اسلامی به دنبال این است که مانع از رشد قیمت مسکن شود و نمایندگان نیز تمام تلاششان را به کار خواهند گرفت تا مانع از اجرای این امر شوند.

نماینده مردم شریف شهرستان اقلید افزود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی قرار خواهد گرفت و زیر ذره بین خواهد رفت.

وی ضمن اشاره به این که کماکان اختلاف نظر هایی در خصوص این طرح وجود دارد و کماکان همه کمیسیون ها با آن موافقت نکرده اند افزود: باید دید نتیجه نهایی چه خواهد شد و نظر کمیسیون های مجلس درباره اجرای این طرح به چه صورت خواهد بود.

افضلی با تأکید بر این که طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارای زوایا و ابعاد زیادی است این طور گفت: انتظار می رود تمام ابعاد به خوبی سنجیده شوند و زوایا مورد بررسی قرار بگیرند تا نتیجه نهایی رضایت بخش باشد.

این طرح کماکان توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی قرار دارد و نتایج آن هنوز اطلاع رسانی نشده است. به گفته این مقام مسئول، در صورتی که کمیسیون اقتصادی مجلس به نتیجه ای مناسب درباره این طرح برسد آن را به اطلاع همگان خواهد رساند.

  • منبع خبر : تی نیوز