سید علی آقازاده، استاندار مرکزی، ضمن اشاره به این که احیای بافت های فرسوده یکی از مهم ترین اقدامات در دست اجراست اذعان نمود: ۸ محدوده شهری اراک و ساوه را برای تحقق این مهم انتخاب نموده ایم.

ایشان ضمن حضور در جلسه بازآفرینی پایدار شهری استان مرکزی در اراک، از رونمایی ستاد بازآفرینی بافت های فرسوده مناطق شهری توسط رئیس جمهور در سال گذشته سخن گفتند و این طور ادامه دادند: در این بازه یکساله بسیاری از دستگاه ها و نهاد ها در راستای تحقق و اجرای این امر دست به دست هم داده و متحد شده اند.

ایشان با تأکید بر این که اجرای چنین طرحی، گامی ارزشمند و مثمرثمر خواهد بود اظهار داشتند: اهتمام در این راستا نه تنها به بازسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری منجر می شود بلکه اشتغال را هم افزایش می دهد و از این جهت نیز گام ارزشمندی قلمداد خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، به واسطه اجرای این امر سرمایه ها به گردش در خواهند آمد و گردش منابع مالی راهی برای افزایش رونق اقتصادی خواهد بود که شرایط را بهبود می بخشد و وضعیت مسکن را مناسب تر می کند.

استاندار مرکزی ضمن اشاره به این که قبل از رونمایی از طرح مورد نظر، اجرای این پروژه در استان استارت خورده بود اظهار داشت: فرصت ایجاد شده می تواند با نتایج مثبتی همراه گردد و نیاز است از این فرصت استفاده حداکثری شود.

وی با تأکید بر این که تعداد اراضی دولتی در اراک و ساوه برای پیاده سازی این طرح چندان زیاد نیست گفت: حضور توسعه گران برای پیشبرد این طرح ضروری است، به واقع توسعه گران باید باشند تا بتوانیم بازسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد را با جدیت بیشتری دنبال کنیم. به گفته این مقام مسئول، تفاهم نامه ای نیاز است که بر اساس آن بتوان در این راستا گام برداشت و سکونتگاه های غیرایمن و بافت هایی که ناکارآمد خطاب می شوند را مورد بهسازی و بازسازی قرار داد.

وی ضمن اشاره به این که تعداد توسعه گران توانمند در سطح استان واقعا زیاد است تصریح کرد: از این رو می توان از چنین فرصتی نهایت بهره را برد و بهترین نتایج را رقم زد.

آقازاده ادامه داد: به واسطه این طرح می توان اقدامات ارزشمندی را در بافت های ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی ارائه نمود، چرا که از مهم ترین نگرانی های مدیریت شهری همین بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر ایمن است.

  • منبع خبر : مهر نیوز