بهترين وكيل ملكی برای انجام امورات دادگاه حقوقی و كيفری ملكی

وكيل ملكي موظف است تا امور ملكي موكل خود را پيگيري كند. امروزه امور ملكي از مهم‌ترين اموراتي هستند كه در كليه كشورها قرار داشته و وكلاي ملكي به آن‌ها رسيدگي مي‌كنند. وكيل ملكي مي‌تواند امور ملكي را به صورت تخصصي به دست گرفته و به انجام برساند.

دعاوي ملكي ممكن است كه صرفاً در زمينه ملك بوده يا اين كه در زمينه ملك نبوده و در رابطه با موضوعات مختلف باشد. از جمله موضوعات مرتبط با موضوع ملك مي‌توان به مواردي مانند دعواي تصرف عدواني، دعواي مزاحمت و ممانعت از حق، دعواي خلع يد، دعواي تخليه يد، دعواي مالكيت ملك، تقسيم و افراز املاك مشاع، دعواي الزام به اخذ صورت مجلس تفكيكي، الزام به اخذ پايان كار ساختمان، همگي دعاوي هستند كه وكيل ملكي بدان‌ها رسيدگي مي‌كند. البته برخي دعاوي مانند رفع مزاحمت و جعل سند ملكي، خيانت در ملك به عنوان دعواي حقوقي كيفري بوده و وكيل نيز بدان‌ها رسيدگي مي‌كند.

وكيل ملكی به هنگام تقسيم زمين مشاع براي نفرات مختلف يك ضرورت محسوب مي‌شود. زمانيكه افراد در تقسيم‌بندي مساحت زمين و منافع آن دچار مشكل مي‌شوند، وكيل در همان زمان براي حل مشكل يك ضرورت محسوب مي‌شود.

وكيل ملكي به هنگام افراز زمين نيز يك ضرورت محسوب مي‌شود بخاطر اين كه مساحت زمين براي افراد مشخص شده و افراد مي‌توانند به كارهاي خود بر روي زمين رسيدگي كنند.

Mentally qualified attorney

وكيل ملكی و تقسيم ملک مشاع

زمانيكه يك زمين مشاعي به فروش مي‌رسد، وكيل بايد در آن زمان در كنار موكلين خود حضور داشته باشد تا زمين بدون هيچ مشكلي به فروش برسد.

در دعاوي خلع يد نيز وكيل ملكي بايد حضور داشته باشد، تا بتواند مالكيت مالك را به اثبات برساند. البته ارائه سند مالكيت براي اثبات مالكيت بر زمين لازم است.

در دعاوي دستور تخليه، خلع يد، رفع تصرف عدواني، وكيل مي‌تواند به خريدار و فروشنده كمك بسيار زيادي كند.

وكيل بايد در امور حقوقي مربوط به محصولات زمين نيز وارد عمل شود و حقوق و منافع حاصل از فروش محصول را براي مالك كسب كند. وكيل مي‌تواند در تقسيم منافع حاصل از فروش محصول به موكل خود كمك كند طوريكه حقي از او ضايع نشود.

وكيل ملكی به هنگام انتقال سند رسمی

تنها با انتقال سند رسمي مي‌توان زمين و ملك را از فروشنده به خريدار منتقل كرد. ولي گاهي اوقات فروشنده از تنظيم سند سرباز مي‌زند. خريدار مي‌تواند به كمك وكيل ملكي و دادگاه فروشنده را به تنظيم سند رسمي ملزم كند. وكيل مجرب ملكي در ارائه جديدترين و بروز ترين خدمات حقوقي پيشرو بوه و هرگز اجازه ضايع شد حق موكل را نمي‌دهد و هميشه براساس قوانين حقوقي و كيفري عمل كرده و در همين راستا نيز عمل مي‌كند.

فروشنده بايد مبيع را به خريدار تحويل دهد. ولي مشاهده شده كه فروشنده نيز قيمت ملک را افزايش مي‌دهد. ولي در اين اوقات خريدار مي‌تواند به كمك وكيل دعوي الزام به تحويل مبيع اقامه نموده و در نهايت ملك خريداري شده را به خريدار تحويل نمايد. وكيل مجرب ملكي، وكيلي است كه تمام چند و چون قوانين ملكي را آشناست و مي‌تواند به موكل خود كليه خدمات لازمه را ارائه كند.

در مورد فروش ملک مشاعي، نيز مالكين بايد تصميم بگيرند. ولي رضايت مالكين اولين شرط براي فروش ملك مشاعي است. دادگاه مي‌توانند بخش‌هايي را از زمين بين مالكين تقسيم كند. ولي برخي از املاك مشاعي هرگز امكان تقسيم و افراز را ندارند. در اين اوقات مالك متقاضي مي‌تواند با كمك وكيل تقسيم ملك مشاع را به بهترين نحو ممكن به انجام برساند.

Mentally qualified attorney

تفاوت‌های دعاوی خلع يد و تخليه ملک

تفاوت دعاوي خلع يد و تخليه ملك در اين است كه در دعواي تخليه زمين غصبي نيست. بدين معني زمانيكه موجر از تخليه ملك در زمان مقرر سرباز بزند، موجر مي‌تواند به واسطه دادگاه از مستاجر شكايت كند. برخلاف دعواي تصرف عدواني، در دعواي تخليه ملك، الزامي به اثبات مالكيت بر زمين نيست.

در دعواي رفع مزاحمت، كه به دعوي رفع تصرف عدواني شباهت بسيار زيادي دارد، مالك دادخواستي را مبني بر رفع مزاحمت از اموال منقول يا غيرمنقول خود دارد تا از آن رفع مزاحمت شود.

طرفين قراردادهاي خريد و فروش و انتقال املاك مي‌توانند براي تنظيم سند رسمي به وكلاي ملكي مراجعه كنند تا اين وكلا با بهره‌مندي از تجارب و تخصص خود اسناد ملكي را تنظيم كرده و به خريدار و فروشنده تحويل نمايند. حتي طرفين مي‌توانند در صورت بروز مشكل بازهم به وكيل ملكي خود مراجعه كرده و از آن‌ها درخواست كنند تا به رفع مشكل آن‌ها كمك كنند.

وكيل ملكی و زمين وقفی

مالك گاهي اوقات مي‌تواند زمين خود را وقف كند و البته وقف مي‌تواند عام يا خاص باشد و مالك بايد در درجه اول مالك زمين بوده و در درجه دوم، نسبت به وقف زمين نيز شرايط لازم را داشته باشد.