به منظور پایش عملکرد بانک مسکن و صورت مالی این بانک در سال ۹۶، مجمع عمومی عادی سالانه مسکن، با حضور مسئولان اقتصادی کشور برگزار گردید.

در پنجشنبه مورخ ۲۹ آذرماه، با حضور وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، نمایندگان دیگر وزارت های مربوطه، اعضای هیأت مدیره بانک مسکن و نماینده سازمان حسابرسی و بازرس قانونی بانک، مجمع عمومی عادی سالانه مسکن جهت پایش عملکرد این بانک برگزار گردید.

ابوالقاسم رحیمی انارکی، به عنوان مدیرعامل بانک مسکن، در ابتدای این جلسه ضمن تشریح عملکرد و فعالیت بانک مسکن در سال ۹۶، تلاش نمود دستاورد های بانک مسکن و راهکار های این بانک در سال ۹۷ را به خوبی توصیف کند. این مقام مسئول ضمن اشاره به این که بانک مسکن نزدیک به ۸۰ سال است که در این حوزه به ایفای نقش می پردازد تصریح کرد: فعالیت مداوم بانک مسکن در ۸ دهه متوالی حاکی از آن است که عملکرد شایسته ای داشته و توانسته اقدامات ارزشمندی ارائه نماید.

ایشان در ادامه از دستاورد های بانک مسکن در سال ۹۶ سخن به میان آوردند و سعی کردند برنامه ها و سیاست های در نظر گرفته شده بانک برای سال ۹۷ را جزئی تر تشریح کنند. مدیرعامل بانک مسکن در انتها اظهارات هیأت مدیره را در ۵ بخش کلی ارائه نمود و خطاب به حاضران جمع آن ها را قرائت نمود.

عباس معمار نژاد به عنوان معاون امور بانکی، بیمه و شرکتی های دولتی وزیر اقتصاد، ضمن اشاره به این که بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی شناخته می شود اذعان نمود: از این رو انتظار می رود این بانک باید هایی را رعایت کند و از نباید هایی اجتناب ورزد. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: محل تأمین منابع بانک مسکن می بایست از طریق منابع کم هزینه عملی گردد.  معمار نژاد ضمن تأکید بر این که فعالیت بانک های توسعه ای و تجاری نیاز به تفکیک سازی دارد اذعان نمود: در لوایح دو قلوی بانکی دولت، این مهم در دستور بررسی و نظارت های دقیق قرار گرفته است.

ایشان عنوان کردند: توانایی پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها بایستی ارتقا یابد که این امر به واسطه افزایش نسبت کفایت سرمایه امکان پذیر خواهد بود. وی این طور ادامه داد: امید است برای نیل به این هدف، مسئولیت های جدیدی به بانک ها واگذار نشود و مسئولان از این امر اجتناب ورزند.

وی ضمن اشاره به این که برنامه های راهبردی بانک مسکن متعدد است اظهار داشت: نیاز است برای این برنامه ها بر اساس اهداف بانک اولویت بندی هایی صورت بگیرد.

دکتر بزرگ اصل که به عنوان یکی از اعضای هیأت عامل سازمان حسابرسی در این جلسه حضور داشت، گزارشی از عملکرد و دستاورد های این بانک ارائه نمود و مدیرعامل بانک مسکن نیز این گزارشات را تکمیل نموده و سخنان تکمیلی را ارائه کرد. اطلاعات کامل این جلسه توسط پایگاه خبری بانک مسکن اطلاع رسانی خواهد شد.