اکرم توفیقی به عنوان مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها، با تأکید بر این که زمین خواری یکی از مسائل جدی است که مدت هاست نمود پیدا کرده اظهار داشت: مهم ترین روشی که می تواند در مقابله با این مسئله مؤثر باشد، تهیه نقشه کاداستر برای تمام عرصه های طبیعی است.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۰ میلیون هکتار زمین نیاز به نقشه کاداستر دارند و این نقشه ها می بایست نهایتا تا پایان برنامه توسعه ششم ایجاد و تهیه گردند.

ایشان درباره این نقشه واضح تر توضیح دادند و این طور گفتند: استفاده از حدنگاری در نهایت سبب تثبیت مالکیت می شود و حفظ و نگهداری اراضی را ساده تر و بهتر می کند. این مقام مسئول ادامه داد: سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری در تلاش است برای کل کشور نقشه کاداستر تهیه نماید ضمن این که کاداستر اراضی ملی پیاده سازی شده است. به گفته اکرم توفیقی اسناد مربوط به این زمین ها اخذ گردیده اند.

ایشان نقشه کاداستر را به عنوان یکی از کاربردی ترین نقشه های موجود اعلام کردند و اذعان نمودند: این نقشه موقعیت نه تنها اراضی دولتی بلکه شخصی و انواع املاک را به سادگی تهیه می نماید و انجام بسیاری از امور را ساده تر می سازد. وی ضمن اشاره به این که کاداستر نقشه ای دقیق است که بر اساس موقعیت جغرافیایی و ملی بسیار صحیح و دقیق عمل می کند اظهار داشت: این امر سبب می شود احتمال بروز اختلاف و اشتباه به حداقل برسد و در مواجهه با اسنادی که مبهم خوانده می شوند امکان سوءاستفاده برای افراد وجود نداشته باشد.

مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگل ها، درباره تعداد نقشه های تهیه شده بیشتر توضیح داد و گفت: تاکنون برای ۳۲ میلیون هکتار زمین این نقشه تدارک دیده شده ضمن این که نقشه های طراحی شده در سامانه ثبت اراضی ملی به ثبت رسیده اند. وی این طور ادامه داد: ۱۱۰ میلیون هکتار زمین دیگر نیازمند این نقشه ها هستند و نیاز است نقشه های مزبور تا قبل از اتمام برنامه توسعه ششم عملی گردد.

به گفته این مقام مسئول، سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری موظف است این نقشه ها را تأمین نماید و سپس نقشه کاداستری تهیه شده را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهد که این سازمان سند را نهایتا به نام منابع طبیعی صادر کرده و در پایان سند در سامانه ثبت می گردد.

ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: مهم ترین راهکاری که سبب می شود زمین خواری عملی نشود این است که کسی نتواند برای یک زمین سند مالکیت دریافت کند، که به واسطه این نقشه ها امکان صدور سند مالکیت برای دیگر افراد وجود نخواهد داشت.

  • منبع خبر : تی نیوز