وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این که مسکن با پسوند را باور ندارد اظهار داشت: چنانچه مردم در ساخت ۴۰۰ مسکن و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر مشارکت لازم را به عمل آورند آنگاه کشور شاهد رشد و رونق در حوزه مسکن خواهد بود.

اسلامی در سفر به قزوین، با تأکید بر این که با بکارگیری هر پسوندی برای مسکن کاملا مخالف است اظهار نمود: در این دوره در نظر داریم برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه واحد های مسکونی لحاظ کنیم و در این راه سیاست های لازم را اتخاذ خواهیم نمود. وی این طور ادامه داد: از مهم ترین برنامه هایی که در دست بررسی قرار دارند تکمیل ۵۰۰ هزار مسکن مهر و ساخت ۴۰ هزار واحد مسکونی بر اساس استاندارد ها می باشد. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: چنانچه مردم در این مسیر مشارکت های لازم را به عمل آورند آنگاه شاهد رونق بازار مسکن و متعادل شدن آن خواهیم بود.

وی از بازآفرینی شهری سخن به میان آورد و اذعان نمود: بر اساس برنامه توسعه ششم، طرح بازآفرینی شهری نیاز است در ۲۷۰ محله عملی گردد. به گفته این مقام مسئول، برنامه بازآفرینی شهری در ماه گذشته در اختیار استانداران قرار گرفته است که به واسطه آن، ۱۰۰ هزار مسکن در بافت های فرسوده ایجاد خواهد شد.

ایشان این طور گفتند: در محله هایی که آن ها را به عنوان هدف بازآفرینی شهری معرفی می کنند سه نوع اقدام قابل انجام است و افزودند: در بافت هایی که ارزشی ندارند می توان نوع کاربری را تغییر داد و دست به احیا زد، علاوه بر این می توان به کمک دستگاه های مرتبط، تکمیل سرا ها را عملی ساخت و در نهایت این که به ساخت خانه ای نو دست زد به طوری که تعداد خانه های احداث شده در این سه قالب در نهایت به ۱۰۰ هزار واحد در سال برسند.

ایشان این طور ادامه دادند: ساخت چنین واحد هایی بر عهده توسعه گران و همچنین خود مردم است و نیاز است مردم در این طرح مشارکت لازم را به عمل آورند. ایشان در خصوص زمین ها هم توضیحاتی ارائه نمودند و این طور گفتند: این زمین ها یا اراضی دولتی هستند و یا این که متعلق به مردم بوده و با تجمیع، تملک یا روش های دیگر در اختیار این طرح قرار خواهند گرفت.

  • منبع خبر : افکار نیوز