درودیان از افزایش بی حساب و کتاب پایه پولی در دولت روحانی سخن گفت و اظهار داشت این درحالی است که حتی یک ساختمان مسکن مهر هم در این دولت ساخته نشده است.

دکتر حسین درودیان، اقتصاددان و مدرس اقتصاد در دانشگاه تهران، ضمن اشاره به این که پایه پولی افزایش پیدا کرده است اظهار داشت: پایه پولی در سال ۹۲ معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن مربوط به واحد های مسکونی مهر بوده است. به گفته این مقام مسئول بر اساس آماری که ارقام مربوط به سال ۹۷ را گزارش می کنند میزان پایه پولی در سال ۹۷، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: ۵ سال پیش مسئولان دولتی پروژه مسکن مهر را مورد حمله قرار دادند و پس از انتقاد های زیاد عنوان کردند که مانع از این خواهند شد که به واسطه پروژه مسکن مهر، پایه پولی رشد را تجربه کند. در حالی که ارقام خود به تنهایی گویای همه چیزند و نشان می دهند در این بازه زمانی چیزی حدود به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، مبلغی که به واسطه آن می توان ۳ بار دیگر مسکن مهر را احداث کرد، بر پایه پولی افزوده شده است.

این درحالی است که حتی یک ساختمان هم به عنوان مسکن مهر بالا نرفته است. این امر حاصل سیاست گذاری های اشتباه و نافرجام است. سیاستی که زمینه را برای ورشکستگی بانک ها فراهم می سازد و به بحرانی تر شدن شرایط دامن می زند. به عبارتی چنین کسری هایی که بانک با آن دست و پنجه نرم می کند رفته رفته خود را در قالب هزینه بانک ها و شکاف های درآمدی نشان می دهد.

به گفته این مقام مسئول بر اساس آمار های منتشر شده حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان شکاف درآمد و هزینه بانک ها برآورد شده است که این رقم از سرمایه بانک ها دست کم ده برابر بیشتر است. صندوق بین المللی پول طی مطالعاتی محرمانه، دو سال پیش، چیزی نزدیک به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای نظام های بانکی کشور، ضرر و زیان پیش بینی نمود که از سرمایه های بانکی حدودا ۴ برابر بیشتر است.

  • منبع خبر : تی نیوز