نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت، ضمن اشاره به این که شورا در نظر دارد به ساخت و ساز در بافت های ناکارآمد و فرسوده رونق دهد، اظهار داشت: این مبحث به صورت استفساریه به شورا آمده از این رو پاسخ به آن برای شهرداری با تبعات مالی حقوقی همراه خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت، ضمن تبریک روز حمل و نقل به تمام افرادی که در این زمینه فعال هستند و مشغول به فعالیت می باشند، اظهار داشت: تاکنون موفقیت های چشمگیری در زمینه حمل و نقل پاک عاید شده که لازم است از پیمان پارسا به عنوان رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری رشت نهایت تشکر را به عمل آوریم. ایشان در ادامه از انتخاب شکریه به عنوان نایب رئیس اتاق اصناف کشور خبر دادند و این امر را شایسته ایشان اعلام کردند.

مدیر درآمد شهرداری رشت، اذعان نمود: بخش های تولیدی و ساخت و ساز مسکن موضوع عوارض ساختمانی، باید از بند ۹ مواد تشویقی بهره مند گردند. محمد رضا رفیعی عنوان کرد: پیرو درخواست متقاضی از کمیسیون ماده ۷۷ شهردار که عنوان می کند اختلافاتی در خصوص پرداخت عوارض ها وجود دارد که این امر به واسطه بند ۹ مصوبه تشویقی می باشد. بر اساس این بند، در بافت های فرسوده، ۵۰ درصد از عوارض ساخت و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده که از مازاد بر تراکم پایه اعیانات منشأ گرفته است، بخشوده می شود.

جواد حرفت خواه، در خصوص این مصوبه دقیق تر توضیح داد و اذعان نمود: در این مصوبه اشاره ای به نوع کاربری زمین های که مشمول این بند می شوند اعم از مسکونی یا تجاری نشده است، با این حال بر اساس ماده ۱۶ قانون ساماندهی واحد های مسکونی موجود در بافت های فرسوده، هدف سکونتگاه های رسمی است که از این قسمت می توان متوجه شد منظور واحد های مسکونی است و این واحد ها مشمول بند مذکور می گردند.

رمضان پور به عنوان یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، ضمن اشاره به این که یکی از مهم ترین فعالیت هایی که باید در رأس کار قرار بگیرد، بازآفرینی بافت های فرسوده است اظهار داشت: ماده ۱۶ قانون ساماندهی مسکن در بافت های فرسوده، مشمول کاربری های تجاری نمی شود. با این حال اگر بخواهیم سیاست های تشویقی در شورا ایجاد کنیم با مشکلی همراه نیست و این امکان وجود دارد.

وی بازآفرینی بافت های جنوب شهر را به عنوان یک تجربه مثبت معرفی کرد و اظهار داشت: در زمان شهرداری آقای کرباسچی این اتفاق افتاد که با موفقیت ارزشمندی همراه بود. وی افزود: چنانچه برای بازسازی بافت های فرسوده از سیاست های تشویقی استفاده نماییم آنگاه خواهیم توانست بافت های فرسوده را به بافت هایی مدرن بدل سازیم، از این رو بهتر است که برای املاک تجاری هم چنین سیاست هایی را در پیش بگیریم. به گفته این مقام مسئول، چنانچه املاک تجاری مشمول چنین سیاست هایی قرار بگیرند آن گاه سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در این بافت ها خواهند بود.

رضا رسولی از دیگر اعضای این کمیسیون در ادامه گفت: میزان بافت های فرسوده در رشت به بیش از هزار هکتار می رسد. این مقام مسئول افزود: دولت بر اساس آنچه در برنامه ششم توسعه آمده موظف نیست ۵۰ درصد عوارضی که در قالب قیر و … به شهرداری تعریف می شود پرداخت کند، با این حال با توجه به شرایط ویژه ای که در رشت وجود دارد بافت های فرسوده مشمول ضوابط تشویقی شورا خواهند شد.

ایشان در ادامه صحبت هایشان این طور گفتند: زمانی که از ساخت و ساز و تولید صحبت می کنیم الزاما منظورمان احیا نیست و عنوان کردند: مصوبه تشویقی شورا، در راستای افزایش ساخت و ساز در بافت های فرسوده ارائه شده ضمن این که تلاش کرده ایم آن را جایگزین طرح تشویقی حذف شده از برنامه توسعه ششم قرار دهیم.

نایب رئیس این کمیسیون اظهار داشت: با توجه به این که مسئله رونق بخشی ساخت و ساز در بافت های فرسوده در قالب یک استفساریه در شورا مطرح شده، پاسخ بدان برای شهرداری با تبعات حقوقی مالی همراه خواهد بود.

فرهام زاهد، یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در مرکز توجه قرار بگیرد را احیای بافت های فرسوده اعلام کرد و اذعان نمود: نیاز است از سمت شهرداری لایحه جدیدی برای اختصاص طرح های تشویقی برای املاک تجاری ارائه گردد.

  • منبع خبر : تی نیوز