معاون مدیرعامل در امور مالی بانک تجارت از بررسی و ارزیابی همه املاک شهرستان خبر داد و اذعان نمود: با موفقیت توانسته ایم تمام این املاک را ارزیابی کرده و مورد بررسی قرار دهیم. مسعود رزازان این طور صحبت هایش را ادامه داد: تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بانک تجارت در دستور کار قرار دارد. وی پس از این که به پراکندگی اموال بانک در دیگر شهرستان ها اشاره کرد اظهار داشت: با وجود چنین پراکندگی، به کمک تلاش های بی مضایقه مدیران استان ها موفق شدیم ارزیابی املاک را در شهرستان ها به پایان ببریم و تمام موارد موجود را مورد بررسی قرار دهیم. ایشان در نهایت به ارزیابی املاک تهران اشاره کردند و این طور گفتند: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته انتظار می رود عملیات مربوط به ارزیابی اموال تهران تا انتهای سال جاری به پایان برسد. رزازان از برنامه های در نظر گرفته شده برای آینده خبر داد و اظهار داشت: پس از آن که عملیات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها را به پایان ببریم، گزارش های حاصله را به دقت پایش و بررسی خواهیم کرد تا بر این اساس بتوان تصمیمات مقتضی در زمینه خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ و ارتقای سرمایه های بانک ها اتخاذ شود.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد