وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که ممکن است تسهیلات در نظر گرفته شده برای مسکن افزایش نیابد تصریح کرد: با این حال در راستای اتمام واحد های نیمه تمام نیاز است متناسب سازی تسهیلات در دستور کار قرار بگیرد.

محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که قیمت مسکن در ماه های اخیر رشد نجومی را تجربه کرده است اظهار داشت: مهم ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در این شرایط چابک سازی تولید مسکن و افزایش احداث واحد های مسکونی است. ایشان این طور ادامه دادند: در نظر داریم تکمیل ۵۰۰ هزار مسکن مهر را به پایان ببریم و ساخت ۴۰۰ هزار مسکن را استارت بزنیم و به این واسطه تحرک و رونق را به بازار مسکن برگردانیم.

ایشان این طور ادامه دادند: دولت تمام تلاشش را به کار خواهد گرفت تا شرایط تأمین مسکن را برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه محقق سازد.

وزیر راه و شهرسازی شرایط تولید مسکن را دقیق تر توضیح داد و ارائه نمود: زمین لازم برای ساخت و تسهیلات مناسب در اختیار سازندگان قرار خواهد گرفت تا با آرامش خاطر بیشتری در این زمینه گام بردارند. وی با اشاره به این که وام مسکن ممکن است زیاد نشود افزود: با این حال برای تکمیل پروژه های نیمه رها شده، متناسب سازی تسهیلات نیاز است در دستور کار قرار بگیرد.

  • منبع خبر : مشرق نیوز