فرصتی در اختیار دریافت کنندگان تسهیلات مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان داده شده مبنی بر این که اگر اصل تسهیلات را به صورت یکجا و نقدی پرداخت کنند، مشروط بر این که انتقال قرارداد آن ها نهایتا تا اواخر سال ۹۵ به سرفصل مطالبات غیرجاری صورت گرفته باشد، سود وام و جرایم مربوطه بخشیده خواهد شد.

بر اساس آن چه اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن مطرح کرده، آن ها که دارای بدهی های غیرجاری هستند چنانچه بتوانند در مدت مقرر سود تسهیلات دریافتی را به صورت نقد و یکجا پرداخت کنند آنگاه سود وام ها و جریمه های مربوطه به تعویق خواهد افتاد، منوط بر این که وام هایی که دریافت کرده اند نهایتا ۱۰۰ میلیون تومان بوده باشد و قراردادشان تا انتهای سال ۹۵ به سرفصل مطالبات غیرجاری منتقل شده باشد.

مالک آزادیان، رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن، از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ به بانک مسکن خبر داد. بر اساس این ابلاغیه بانک مسکن، در صورت پرداخت تسهیلات دریافت شده توسط متقاضیان به صورت نقدی و یکجا، سود این وام ها و جرایم ناشی از متعلقات توسط بانک مرکزی و دولت تأمین شده و بر دریافت کننده وام بخشیده می شود. این امکان فراهم خواهد شد منوط به این که سقف تسهیلات دریافتی، ۱۰۰ میلیون تومان بوده باشد و انتقال آن به سرفصل مطالبات غیرجاری نهایتا تا پایان سال ۹۵ صورت گرفته باشد.

تسویه مطالبات با در نظر گرفتن سه اولویت مهم

این بخشنامه در ادامه به تعیین سه اولویت برای انجام این کار پرداخته است. در میان همه تسهیلات بانک مسکن، وام های پرداخت شده یارانه ای در راستای پوشش دهی حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی در اولویت نخست قرار دارد که طی سال ۹۵ یا تا قبل از آن سررسید شده باشد و اصل وام های دریافتی سقف ۱۰۰ میلیون تومان را رد نکنند. در اولویت دوم، پرونده های قرار گرفته اند که دارای مشکلات حقوقی می باشند منوط بر این که باقی مانده پرداختی از سوی دریافت کننده وام بیش از ۵۰ میلیون تومان برآورد نشده باشد و طی سال ۹۵ یا قبل از آن سررسید شده باشد. در اولویت سوم، مطالبات مربوط به وام گیرنده هایی قرار گرفته که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط حکم جلب آن ها صادر شده و یا راهی زندان شده اند که این تسهیلات نیز می بایست طی سال ۹۵ یا قبل از آن سر رسید شده باشند و نهایتا تا پایان سال ۹۵ به سر فصل مطالبات غیرجاری منتقل شده باشند.

افرادی که به عنوان بدهکاران حقوقی و حقیقی شناخته می شوند و مشمول این طرح می گردند می توانند برای کسب اطلاعات جامع تر راهی شعب بانک ها شوند.

  • منبع خبر : تی نیوز