نجات بازار مسكن از حالت ركود تورمی

بازار مسكن ايران به شدت آشفته است و بايد براي آن كاري كرد. مشخص شده كه اكثر سرمايه‌گذاران معاملات مسكن را شكل مي‌دهند و همين امر موجب شده تا بازار مسكن دچار ركود شود.

بازار مسكن در يك سال گذشته يك جهش دو برابري را تجربه كرد و اكنون ركود تورمي بر آن حاكم شده و اگرچه تعداد معاملات مسكن كاهش يافته ولي قيمت مساكن به شدت افزايش يافته است. بر طبق آمارها مشخص شده اكثر سرمايه‌گذاران معاملات مسكن را شكل مي‌دهند.

براساس آمار اتاق ايران مشخص شده كه طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، در حدود ۵/۱۰ ميليون واحد مسكوني به مساكن ايران اضافه شده است. بازار مسكن ايران به شدت دچار ركود تورمي شده و در حال حاضر فقط ۴/۲ ميليون خانوار مسكن دارند.

بازار مسكن به روايت آمار و ارقام

با كمي دقت متوجه مي‌شويم كه طي سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، در حدود ۸۰ درصد به مساكن ايران اضافه شده است. البته در آن دوره تعداد واحدهاي خالي كم بوده ولي طي سال‌هاي اخير تعداد مساكن خالي از ۶/۱ ميليون به ۶/۲ ميليون در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است.

در حال حاضر كه شرايط نقدينگي در بازارها وجود دارد و فعاليت‌هاي اقتصادي هم با موانعي روبروست، سوداگران به دنبال پول بوده و در اين چنين شرايطي لازم است كه با ابزارهاي مختلف اقتصادي مانند ماليات و افزايش هزينه‌ها نسبت به نگهداري دارايي‌هاي غيرتوليدي و كاهش مزيت نسبي آن‌ها، در نهايت نقدينگي به سمت توليد جريان يابد.

نجات بازار مسكن

تنها راه حل خانه‌دار شدن متقاضيان خريد مسكن

تنها راه حل موجود براي خانه‌دار شدن مردم، افزايش نرخ وام‌هاي بانكي است كه دولت و مجلس نسبت به‌ آن توافق دارند.

البته ايجاد قدرت خريد در بين متقاضيان مسكن بايد اولين اولويت دولت و مجلس باشد، ولي در ابتدا بايد بازار مسكن را از دست سوداگران خارج كرد تا دوباره قدرت متقاضيان مسكن احيا شده و بتوانند مساكن مورد نياز خود را خريداري كنند و جلوي سوداگران مسكن گرفته شود تا قيمت مسكن بيش از اين افزايش پيدا نكند. البته افزايش ماليات و ساير ماليات‌ها بر مساكن خالي نمي‌تواند جلوي افزايش قيمت مسكن را بگيرد.

براساس مطالعات و پژوهش‌هاي مجلس مشخص شده كه نرخ رشد مسكن با نرخ تورم در بلندمدت فاصله خيلي زيادي دارد. در حال حاضر اجاره بها به شدت گران شده و در حدود ۱۰۶ درصد افزايش داشته است در حاليكه نرخ تورم در حدود ۶۷ درصد افزايش داشته است.

راه كل كارشناسی شده براي حل ركود تورمی در بخش مسكن

كارشناسان مسكن معتقدند كه براي جلوگيري از افزايش قيمت مسكن، بايد از ورود نقدينگي به بازار مسكن بايد جلوگيري شود.

اين چنين ابزاري مي‌تواند براي مديريت درآمدهاي مسكن وضع شود و در نهايت باعث شود كه عاملان اقتصادي در جهت منافع عمومي جامعه حركت كرده و از سوداگري در بازار مسكن جلوگيري كرده و در نهايت باعث كاهش تورم در بازار مسكن شود.

بخش مسكن طی سال‌های گذشته به روايت آمار و ارقام

با كمي دقت متوجه مي‌شويم كه طي سال‌هاي ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، در حدود ۸۰ درصد به مساكن ايران اضافه شده است. البته در آن دوره تعداد واحدهاي خالي كم بوده ولي طي سال‌هاي اخير تعداد مساكن خالي از ۶/۱ ميليون به ۶/۲ ميليون در سال ۱۳۹۵ افزايش يافته است.

البته نمايندگان مجلس با وضع ماليات مستقيم بر خانه‌هاي خالي موافقت كرده‌اند و در صورتيكه تصويب شود مي‌تواند تا حد خيلي زيادي از افزايش قيمت مسكن جلوگيري كند.

مقايسه قدرت خريد مردم

كارشناسان مسكن معتقدند كه براي جلوگيري از افزايش قيمت مسكن، بايد از ورود نقدينگي به بازار مسكن بايد جلوگيري شود. وضع ماليات مسقيم بر خانه و مساكن خالي مي تواند از افزايش قيمت مسكن جلوگيري كند.

براساس توافق بين كارشناسان مسكن مشخص شده كه بايد از سوداگري در بخش مسكن جلوگيري شده و سرمايه به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي قلمداد نشود، تا از ركود تورمي در بخش مسكن جلوگيري شود.

در حال حاضر كه شرايط نقدينگي در بازارها وجود دارد و فعاليت‌هاي اقتصادي هم با موانعي روبروست.