پيش‌بيني قيمت مسكن كار ساده‌اي نيست و به نظر اكثر انبوه‌سازان، وضعيت همچنان ملتهب باقي مي‌ماند و حتي در شهريورماه نيز قيمت‌هاي مساكن افزايش مي‌يابد كه اين چنين نيز شد. وضعيت بازار بدين منوال خواهد بود و ركورد بيش از اين عميق نمي‌شود و البته رونق نيز وجود نخواهد داشت.

در حال حاضر قيمت مصالح ساختماني به شدت افزايش يافته و در برخي از استان‌هاي كشور، قيمت مسكن به شدت افزايش يافته و در برخي ديگر در حال افزايش است. همين جريان باعث شده تا مردم نسبت به خريد مسكن دچار ترديد شوند.

البته امروزه قيمت مسكن طبق فرمول‌هاي قديمي افزايش پيدا نمي‌كند، در تهران قيمت مساكن به شدت افزايش يافته و به تدريج به شهرستان‌ها هم سرايت كرده است.

دبير انبوه‌سازان در مورد افزايش قيمت مسكن گفت كه قيمت مصالح ساختماني افزايش يافته و مصالح ساختماني بيش از ۵۰ درصد و فولاد نيز ۷۰ درصد و سنگ‌هاي ساختماني ۱ درصد گران‌تر شده‌اند.

پيش‌بينی قيمت مسكن در شهرهای مختلف كشور

دبير انبوه‌سازان اصفهان بيان كرد كه دستمزد كارگران در حدود ۲۰ درصد افزايش يافته و زمين نيز در مناطق مختلف تهران گران‌تر شده است. در حال حاضر به طور متوسط مسكن در تهران در حدود ۳۰ درصد و در اصفهان در حدود ۱۵ درصد گران‌تر شده است.

در حال حاضر با توجه به گران شدن مصالح ساختماني و مشخص نبودن قيمت آن‌ها براي ماه‌هاي بعد و قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني شاهد آن هستيم كه سرمايه‌گذاري در بخش مسكن نيز به ندرت صورت مي‌گيرد و تنها افرادي در زمينه ساخت مسكن كار مي‌كنند كه زمينه ريسك‌پذيري بالاتري را داشته باشند.

دبير انبوه‌سازان در ادامه سخنان اين چنين بيان كرد كه نوسان ارز و سكه بر بازار مسكن تاثير بسزايي دارد و اكثر مصالح ساختماني ساخت داخل بوده ولي برخي ديگر مانند فولاد از خارج از كشور وارد مي‌شود. در حال حاضر اكثر واحدهاي توليدي داخلي به عنوان مثال ذوب آهن اصفهان از سنگ‌هاي داخلي استفاده مي‌كنند و بقيه واحدها از فولادهاي خارجي ساخت اوكراين و چين استفاده مي‌كنند.

در حال حاضر ساخت و ساز به ندرت صورت مي‌گيرد و خانه‌هاي خالي نيز پر شده‌اند، بنابراين عرضه و تقاضا برابر نشده‌ است و بنابراين پيش‌بيني قيمت مسكن انبوه كار دشواري نيست و مي‌توان گفت كه قيمت مسكن در يك روند صعودي بالا خواهد رفت. پيش‌بيني قيمت مسكن مي‌تواند براي بسياري از كارشناسان كاري راحت و آسان باشد.

پيش‌بيني قيمت مسكن از ديدگاه انبوه‌سازان

پيش‌بينی قيمت مسكن با توجه به تحريم‌ها

پيش‌بيني قيمت مسكن مي‌تواند با توجه به تغييرات و تحولات اخير كار دشواري نباشد، تحريم‌ها دوباره برقرار شده و قيمت مصالح ساختماني نيز به شدت افزايش يافته و قيمت مسكن نيز بشدت در مناطق مختلف تهران و در كل كشور گران شده است.

اكثر مردم نيازهاي خود را دنبال مي‌كنند و همين دليل افزايش اجاره بها در بخش مسكن است، اگر مردم بتوانند خانه خود را خريداري‌كنند در اين صورت آرامش در جامعه حكمفرما مي‌شود ولي اگر به نياز خريد خانه مردم توجهي نشود، مردم بازهم اجاره نشيني را برخواهند گزيد و دوباره اجاره بها افزايش خواهد يافت.

ركود در بازار مسكن به دليل عدم برنامه‌ريزي درست در اين بخش است و البته نارسايي‌هايي كه امروزه در بخش مسكن وجود دارد به دليل عدم برنامه‌ريزي‌هاي گذشته است.

در صورتيكه برنامه‌ريزي درست داشته باشيم مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه عليرغم تحريم‌ها، بخش مسكن مي‌تواند نيازهاي مردم را برآورده كند.

البته ارائه تسهيلات بانكي به مردم بدون توليد و ساخت و ساز مشكلي را حل نمي‌كند و بايد عرضه و تقاضا با هم برابر شوند. پيش‌بيني قيمت مسكن مي‌تواند با توجه به روندهايي كه در حال حاضر وجود دارد ساده و آسان باشد. پيش‌بيني قيمت مسكن انبوه در درازمدت امكان‌پذير بوده و مي‌توان با تكيه بر فرمول‌هاي رياضي و تحولات اخير به انجام برسد.

پيش‌بينی قيمت مسكن انبوه با توجه به مصالح ساختمانی

اگر در كنار ارائه تسهيلات مسكن، توليد و ساخت و ساز نيز ادامه يابد، در اين صورت عرضه و تقاضا برابر شده و دوباره بخش مسكن دوباره رونق خواهد گرفت.

البته افزايش قيمت مسكن با توجه به افزايش قيمت مصالح ساختماني امري طبيعي است و نبايد آن را ناديده گرفت. پيش‌بيني قيمت مسكن از نظر مردمي كه به بخش مسكن احاطه ندارند كاري دشواري است.

در حال حاضر اجاره بها به شدت افزايش يافته و اگر مالكان و صاحب خانه‌ها اجاره بها را افزايش ندهند، ديگر نمي‌توانند براي ملك خود جايگزيني را پيدا كنند، پس افزايش اجاره بها امري طبيعي است و يك كار منطقي محسوب مي‌شود. پيش‌بيني قيمت مسكن را مي‌توانيد با فرمول‌هاي رياضي خيلي ساده و آسان انجام دهيد.

البته دريافت اجاره بها به دلار فقط بايد در مورد اتباع خارجي باشد و براي مردم ايران اين كار جايز نيست. اگر هم برخي دوست دارند كه اين كار را انجام دهند ولي براي همه مردم نمي‌تواند اعمال شود.

البته تحريم‌هاي آمريكا توانسته كه بر بخش مسكن كشور تاثير بگذارد و البته دستور ورود ارز به كشور مي‌تواند بازار مسكن را بهبود ببخشد.  اگر اين چنين روندي ادامه يابد، ركود در بخش مسكن بيشتر خواهد شد و قيمت مساكن از اين هم بيشتر افزايش خواهد يافت.