عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، ضمن اشاره به این که میزان بافت فرسوده در تهران بالاست اذعان نمود: حجم بافت فرسوده در پایتخت به ۳۲۰۰ هکتار می رسد که رقم قابل توجهی است. به گفته این مقام مسئول چیزی حدود به ۲۷۰ هزار واحد مسکونی در این بافت های فرسوده و ناکارآمد قرار گرفته اند. این عضو هیأت مدیره ساخت واحد های مسکونی در این بافت ها را یادآور شد و تصریح کرد: می توان سالانه حدود ۱۰۰ هزار واحد در چنین بافت هایی احداث نمود. ایشان از ابزار های مورد نیاز برای پیشبرد این هدف را تسهیلات بانکی نام بردند و از ابزار های قانونی مطلوب یاد کردند.

مجید روستا در نخستین آموزش های مربوط به بازآفرینی شهری پایدار، از ساخت واحد های مسکونی در بافت های فرسوده سخن به میان آورد و این طور گفت: یکی از بهترین هدف گذاری هایی که می توان بر آن تکیه کرد، ساخت سالانه ۱۰۰ هزار مسکن در بافت های فرسوده است. وی افزود: نیل به این هدف با استفاده از ابزار های قانونی و توسل به تسهیلات بانکی به شیوه ای مؤثر امکان پذیر خواهد بود. وی در ادامه از توانایی و قابلیت توسعه گران سخن به میان آورد و این طور گفت: چنانچه بتوانیم از قابلیت های توسعه گران استفاده حداکثری کنیم آنگاه اطمینان حاصل خواهیم کرد که کسب نتیجه، سریع تر و به شیوه ای بهتر رقم خواهد خورد.

ایشان ضمن اشاره به این که بازآفرینی شهری ابعاد گسترده ای را در بر می گیرد اذعان نمود: دستیابی به تمام اهداف بازآفرینی شهری شدنی و امکان پذیر نیست چرا که این امر وابسته به تسهیلات بانکی و فراهم نمودن ابزار های قانونی و ضروری می باشد.

نمی توان ظرف یکسال ۲۷۰ محله را بازسازی کرد

این مقام مسئول ضمن اشاره به این که نمی توان در یک بازه یکساله، ۲۷۰ محله را بازسازی و بهسازی نمود اذعان داشت: محله های شهری دارای ابعاد متفاوت هستند که از جمله آن ها می توان به کالبدی، مسکن و محیط زیستی اشاره نمود. بنابراین حل چنین مشکلاتی ظرف یکسال شدنی نیست.

عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، ادامه داد: تأمین منابع مالی از دیگر فاکتور های مهم است به طوری که منابع مورد نیاز برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد کماکان تأمین نشده است بنابراین زمانی که از ساخت مسکن در بافت های فرسوده سخن به میان می آید نباید فرض کرد با مسئله ساده و راحتی روبرو هستیم.

ایشان در ادامه از برنامه های در دست بررسی سخن گفتند و تصریح کردند: احداث واحد های مسکونی در بافت های ناکارآمد در زمره چنین برنامه هایی قرار دارد. ایشان ادامه دادند: در حال بررسی نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق صندوق توسعه ملی هستیم.

ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: قرار است از صندوق توسعه ملی مبلغی حدود ۲۱۵۰ میلیارد تومان در اختیار طرح بازسازی قرار بگیرد بنابراین این مبلغ در اختیار بانک های عامل قرار خواهد گرفت که بر این اساس به متقاضیان تسهیلات مناسب واگذار خواهند کرد. بر اساس گفته روستا، مقدار وام پرداختی در شهر های بزرگ ۵۰ میلیون تومان و در دیگر شهر ها ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

روستا در ادامه از عدم مداخله مستقیم دولت در فرآیند بازسازی بافت های فرسوده خبر داد و اذعان نمود: دولت قصد ندارد در این عرصه به صورت مستقیم مداخله داشته باشد و قصد دولت استفاده حداکثری از سرمایه بخش های خصوصی و همچنین مردمی است.

به گفته این مقام مسئول، میزان بافت فرسوده در تهران به ۳۲۰۰ هکتار می رسد که تعداد واحد هایی که در این بافت ها احداث شده اند به ۲۷۰ هزار واحد می رسد. روستا ادامه داد: واحد هایی که در چنین بافت هایی دایر شده اند با مشکلات زیادی دست به گریبانند که نیاز است به آن ها رسیدگی شود.

ایشان پس از این که مهاجرت روستاییان به شهر را با رشد زیادی همراه خواندند تصریح کردند: خشکسالی یکی از پدیده هایی است که پای بسیاری از روستاییان را به شهر ها باز کرده است. وی افزود: هر مشکلی که وجود دارد در گرو پول نیست گاها با تغییر نگاه هم می توان مشکلی را از میان برداشت. بنابراین برای بازآفرینی شهری هم تنها به پول نیاز نداریم بلکه نیازمند مواردی چون ابزار ها نیز هستیم.

ایشان در ادامه این طور گفتند: ما در ایران فقر می سازیم وگرنه در کشور فقر وجود ندارد، چرا که هیچوقت عنوان نکردیم سهم مردم در توسعه به چه میزان است.

  • منبع خبر : شهرخبر