بهترين منطقه برای خريد آپارتمان در تهران كجاست؟

خريد آپارتمان در تهران كاري جدي و پر از هيجان است كه اگر ناديده گرفته شود مي‌تواند مشكلات و عواقب وخيمي را به همراه بياورد.

محله‌هاي قديمي مانند اميرآباد، شهيد بهشتي، مطهري، يوسف آباد در مركز پايتخت هستند و ترافيك و آلودگي، ساكنان اين مناطق را درگير كرده ولي آپارتمان‌هاي اين منطقه به لحاظ قيمت با آپارتمان‌هاي مناطق شمالي برابري مي‌كند.

در جدول زير ميزان توسعه‌يافتگي مناطق تهران را نشان مي‌دهيم:

منطقه

ميزان توسعه يافتگی

۱

۳

۲

۴

۳

۱

۴

۱۱

۵

۵

۶

۲

۷

۶

۸

۸

۹

۱۸

۱۰

۱۲

۱۱

۷

۱۲

۱۴

۱۳

۹

۱۴

۱۶

۱۵

۲۲

۱۶

۱۳

۱۷

۲۱

۱۸

۱۹

۱۹

۲۰

۲۰

۱۷

۲۱

۱۰

۲۲

۱۵

معيارها و زيرمعيارهای توسعه‌يافتگی مناطق تهران:

 

ملاك

زيرملاک

مسكن

جنس مصالح ساختماني، قدمت ساختمان، تعداد اتاق ساختمان، نحوه تصرف واحد مسكوني

آموزش

ميزان درصدي جمعيت باسواد، ميزان درصد جمعيت با سواد، سرانه كاربري در بخش ‌آموزش

جمعيت

تراكم جميت، درصد رشد جمعيت، تعداد جمعيت، نوع خانواده، تعداد اعضاي خانواده تا ۱۴ سال

اشتغال

تعداد افراد مشغول به كار، تعداد افراد شاغل در بخش آموزش، تعداد افراد شاغل در بخش خدمات، تعداد افراد بيكار منطقه

دسترسي به اطلاعات

ميزان دسترسي افراد خانوار به كامپيوتر و اينترنت

محيط زيست

دفع فاضلاب توالت، آشپزخانه و فاضلاب

زيرساخت‌ها

ميزان برخورداري از آب، برق، گاز، تلفن، آب و گاز لوله‌كشي

 

شما مي‌توانيد با روش‌هاي خريد آپارتمان در تهران، آپارتمان مورد نياز خود را خريداري كنيد. يكي از روش‌هاي خريد آپارتمان، استفاده از مشاورين املاك و دوستان شماست.

در روش ديگر شما مي‌توانيد در وب سايت‌هاي تبليغاتي آگهي خريد آپارتمان را ثبت كنيد و از ديگر  روش‌هاي خريد آپارتمان در تهران مي‌تواند فروش واحد آپارتماني مورد علاقه شما توسط دوستانتان باشد كه به محض فروش، شما واحد مورد علاقه خود را خريداري كنيد.

 

بهترين مناطق تهران از لحاظ شاخص آموزش:

 

ميزان توسعه مناطق
اول ۳
دوم ۶،۱،۲،۵
سوم ۷، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۱۶
چهارم ۴؛۸،۱۱، ۱۳، ۱۴، ۹، ۱۰، ۲۰
پنجم ۱۷، ۱۹، ۱۵

 

بهترين مناطق تهران از نظر شاخص‌های اشتغال:

 

ميزان توسعه مناطق
اول ۱، ۳، ۶
دوم ۲، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳
سوم ۴، ۹، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۲
چهارم ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹

 

بهترين مناطق تهران از نظر شاخص‌های جمعيتی:

 

ميزان توسعه مناطق
اول ۵، ۶، ۷، ۲، ۳، ۱
دوم ۴، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۲۱، ۲۲
سوم ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰
چهارم ۱۷

بهترين مناطق تهران از نظر دسترسي به اطلاعات:

 

ميزان توسعه مناطق
اول ۱، ۲، ۳، ۵ ،۶
دوم ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۳، ۲۱، ۲۲
سوم ۱۰، ۱۲، ۱۴؛ ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰

 

بهترين مناطق تهران از نظر شاخص‌های مسكن:

 

ميزان توسعه مناطق
اول ۱، ۲، ۳، ۶
دوم ۴، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۲۱
سوم ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۶؛ ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲

 

بهترين مناطق تهران از نظر شاخص‌های محيط زيست:

 

ميزان توسعه مناطق
اول ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰
دوم ۱، ۲، ۳، ۶، ۱۸،
سوم ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۱، ۲۲

 

بهترين مناطق تهران از زيرساخت‌ها:

 

ميزان توسعه مناطق
اول ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱
دوم ۱، ۳، ۵، ۶، ۱۲، ۱۳
سوم ۲۲

 

ديگر عوامل موثر بر خريد واحدهای آپارتمانی

البته عوامل ديگري هم بر زمينه خريد آپارتمان در تهران تاثيرگذار هستند، به طور مثال، عرض خيابان‌هاي وسيع‌تر باعث خواهد شد تا افراد بيشتري در همان خيابان واحدهاي آپارتماني بيشتري را خريداري كنند.

تعداد واحدهايي مستقر در ساختمان كه داراي حق پاركينگ هستند نيز در خريد آپارتمان تاثيرگذار است. البته شهرت و معروفيت شركت‌هاي ساخت و ساز نيز در خريد آپارتمان در تهران تاثيرگذار است.

بهترين منطقه براي خريد آپارتمان

تاثير قيمت مسكن بر خريد متقاضيان

قيمت زمين در مناطق شمال، مركزي  و جنوب تهران در قيمت واحدهاي آپارتماني تاثيرگذار است. البته كاهش معاملات خريد و فروش موجب كاهش قيمت‌ها شده است و قيمت زمين‌هاي كلنگي نيز به شدت گران شده است. البته معاملات مسكن هر ماه نسبت به ماه قبل نوساناتي دارد و هرگز تثبيت نشده است.

در حال حاضر به دليل نوسان ارز و سكه بخش مسكن نيز دچار نوساناتي شده طوريكه حتي اجاره نشينان تهران به حاشيه تهران رانده شده و در اين نواحي سكونت كرده‌اند.

قيمت خريد آپارتمان در برخي محلات و مناطق در مقايسه با برخي ديگر كم‌تر يا بيش‌تر است و دليل آن نيز تمركز امكانات شهري متناسب با جمعيت شهرنشين است.

بهترين محلات برای خريد آپارتمان در تهران

البته مناطق جنوبي به دليل اينكه قيمت زمين در آن‌ها نسبت به مناطق بالا شهر ارزان است مي‌تواند براي خريد خانوارها گزينه مناسبي باشد، محلاتي مانند يافت آباد، نظام آباد، خراسان، سه راه آذري، خواجه نظام، بروجردي، پاسدار، استاد معين، وحيديه، جشنواره، صد دستگاه و … كه عمر آپارتمان‌ها حداكثر سه سال ساخت است، محلات خوبي براي زندگي خانوارهايي با درآمد پايين است.