بر اساس گزارش های ارائه شده، به خانه اولی های متقاضی وام ساخت مسکن در کرمان مبلغی معادل ۱۲۰ میلیون تومان تعلق می گیرد ضمن این که تسهیلاتی به اعتبار ۸۰ میلیون تومان در اختیار ساکنان دیگر شهرستان های این استان قرار خواهد گرفت.

دبیر ستاد بازآفرینی شهری استان کرمان، جزئیاتی در اختیار زوجین متقاضی وام ساخت مسکن قرار داد و این طور گفت: تسهیلاتی به ارزش ۸۰ و ۱۲۰ میلیون تومان به زوجین جهت ساخت مسکن در سال جاری واگذار خواهیم کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان این طور گفت: زوجین ساکن در کرمان می توانند به سپرده گذاری ۶۰ میلیون تومان هزینه بپردازند ضمن این که نیاز است زوجین ساکن در دیگر شهرستان های کرمان ۴۰ میلیون تومان اعتبار را به مدت یکسال در بانک سپرده گذاری نموده تا پس از این بازه مقرر بتوانند ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومان را به منظور ساخت واحد های مسکونی با سود ۶ درصد و با بازپرداخت ۱۲ ساله دریافت نمایند.

ایشان صحبت هایشان را این طور ادامه دادند: آنان که آورده ای ندارند تا چنین وام های بازآفرینی را اخذ کنند، قادر به دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی با سود ۹ درصد خواهند بود ضمن این که مدت بازپرداخت تعیین شده برای این نوع وام به دو سال می رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان، از اعطای ودیعه برای اسکان موقت در بافت های فرسوده استان خبر داد و اظهار داشت: این امر به ازای پرداخت ۲۰ میلیون تومان در استان و ۱۵ میلیون تومان در شهرستان ها محقق خواهد شد.

ایشان در پایان این طور گفتند: کسانی که واجد شرایط اخذ تسهیلات ۶۰ درصدی ساخت واحد های مسکونی در بافت های ناکارآمد نیستند قادر خواهند بود وام هایی با سود ۸ درصد دریافت نمایند.

  • منبع خبر : شهرخبر