خريد خانه در تهران مستلزم بودجه خيلي زيادي است. ارزان‌ترين آپارتمان‌ها به طور ميانگين ۲۵۰۰ تا ۳ ميليارد ريال قيمت‌گذاري شده‌اند و عمدتاً واحدهاي مسكوني با متراژ كمتر از ۵۰ مترمربع هستند كه بيشتر خريداراني با بودجه اندك مي‌توانند آن‌ها را خريداري كنند.

اكثر اين واحدها و خانه‌ها در نيمه جنوبي شهر تهران قرار دارند. كوچك بودن اين واحدها باعث شده تا آن‌ها نسبت به واحدهاي ديگر ارزان‌تر باشند. اين چنين واحدهايي فاقد امكاناتي مانند پاركينگ و انباري و حتي آسانسور هستند.

اصولاً براي خريد خانه در تهران با بودجه كم به سراغ مناطق پايين شهر برويد. البته براي خريد خانه بايد از تسهيلات بانكي نيز استفاده كنيد تا بتوانيد ارزش دارايي‌هاي خود را حفظ كنيد.

شما بايد متناسب با بودجه خود، واحد آپارتماني با خانه ويلايي مورد نظر خود را خريداري كنيد. بودجه خريد خانه در تهران بايد بودجه كلان و خيلي زيادي باشد تا بتوانيد خانه مورد نظر خود را خريداري كنيد.

در حال حاضر متقاضيان خريد مسكن در تهران مي‌توانند از تسهيلات بانك مسكن استفاده كنند. البته دولت به بانك‌هاي تجاري اختيار داده تا به مردم جهت خريد خانه وام‌هايي را ارائه كنند ولي اين بانك‌ها به دليل كمبود نقدينگي از انجام اين كار سرباز مي‌زنند. شوراي پول و اعتبار به ميزان ۶۰۰ ميليون ريال به بانك‌هاي تجاري اختيار داده و در ضمن اختيارات ديگري هم به آن‌ها داده است.

البته وام هاي خريد خانه در تهران به دو گونه است، وام هايي كه از بابت خريد اوراق بهادار از بازار بورس مي توان آن ها را دريافت كرد و همچنين تسهيلاتي كه از حدود سه سال گذشته بنام صندوق پس انداز مسكن شرايط آن فراهم شده و متقاضيان مسكن مي‌توانند آن‌ها را تهيه كنند. وام‌هاي خريد خانه در تهران به دو صورت انفرادي و زوجين ارائه مي‌شود. البته منطقه جغرافيايي متقاضيان دريافت تسهيلات در تعيين ميزان وام تعيين كننده است.

بودجه خريد خانه در تهران

وام‌های اوراق بهادار با هزينه‌های گزاف

البته متقاضي در هر صورت بايد اوراق بهادار را از بازار بورس خريداري كند. متقاضي بايد براي هر ۵ ميليون ريال برگ خريداري كند. قيمت هر برگ اوراق در حدود ۷۵۰ هزار ريال و براي وام ۷۰۰ ميليون ريالي بايد تا ۱۴۰ برگ را از اوراق بهادار بازار بورس خريداري كند كه در نهايت بايد در حدود ۱۰۰ ميليون ريال اوراق بهادار را از بازار بورس خريداري كند. بعد از خريد متقاضي مي تواند بلافاصله از تسهيلات بانك مسكن استفاده كند.

براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار ميزان سقف پرداخت وام براساس خريد اوراق بهادار براي هر متقاضي تا ۱۰۰ ميليون ريال هم افزايش يافته و در تهران تا ۷۰۰ ميليون ريال و در مراكز استان‌ها و شهرهايي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر اين وام‌ها تا ۶۰۰ ميليون ريال و در بقيه مناطق كشور نيز تا ۵۰۰ ميليون ريال نيز قابل پرداخت بوده كه متقاضيان مي توانند از آن‌ها استفاده كنند.

ميزان وام پرداختی برای خريد خانه در تهران و ساير شهرستان‌ها

زوجين نيز مي‌توانند از اين تسهيلات جهت خريد خانه در تهران يا در مراكز استان ها نيز استفاده كنند، ميزان پرداختي وام به زوجين در تهران تا ۱۲۰۰ ميليون ريال و در مراكز استان‌ها و شهرهاي بيش از ۲۰۰ هزار نفر تا ۱ ميليارد ريال و در ساير مناطق تا ۸۰۰ ميليون ريال اين وام‌ها پرداخت مي‌شود.

بازپرداخت سود اين وام‌ها در حدود ۵/۱۷ درصد است. زمان بازپرداخت وام‌ها نيز حداكثر ۱۲ سال و به روش پلكاني است. البته پرداخت سود و اصل وام يكي از بزرگترين مشكلات پرداخت براي متقاضي است و متقاضي بايد در مجموع ۱ ميليارد و ۶۷۰ هزار تومان را به بانك برگرداند و اين رقم براي يك وام ۱ميليارد و ۲۰۰ هزار توماني است كه در مجموعه ۱۲۲ سال بازپرداخت آن به طول خواهد كشيد. البته زمانيكه منابع و مصرف در شبكه بانكي كشور به توازن برسد در اين صورت نرخ سود نيز كاهش خواهد يافت.

خريد خانه در تهران خريد اوراق بهادار بازار بورس

در صورتيكه متقاضي تمايل به خريد اوراق داشته باشد بايد عمر ساختمان كمتر از ۲۰ سال باشد. البته دريافت وام مسكن منوط به بازپرداخت اقساط وام مسكن قبلي است و اگر بازپرداخت نشود، بانك مسكن هرگز وام بعدي را پرداخت نخواهد كرد.

البته تسهيلات بانك مسكن براي خانه اولي هاست، بدين معني كه هيچ متقاضي نمي‌تواند قبل از دريافت و بازپرداخت اين نوع تسهيلات از وام‌هاي ديگري استفاده كند. البته متقاضي نبايد قبل از دريافت اين نوع تسهيلات از وام‌هاي ديگري استفاده كرده باشد.

به عبارت ديگر متقاضي تاكنون از وام خريد مسكن استفاده نكرده باشد. البته متقاضي مي‌تواند اقساط پرداخت شده خود را به شخص ديگري منتقفل كند و اينكه هر متقاضي بايد يك بار از تسهيلات بانك مسكن استفاده كند. البته متقاضي مي‌تواند از وام بانك مسكن بر ميزان نقدينگي خود اضافه كند و در نهايت خانه مورد نظر خريداري كند.

شما با اين آمار و ارقام مي‌توانيد بودجه خريد خانه در تهران را بودجه‌بندي كنيد و در نهايت خانه مورد نظر خود را خريداري كنيد.