ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان تهران، ضمن اشاره به این که سال هاست وزارت راه و شهرسازی وعده داده سامانه ملی املاک و اطلاعات مسکن را راه اندازی خواهد کرد اظهار داشت: کماکان از این امر خبری نیست و این سامانه در دست اجرا قرار نگرفته است.

رئیس انجمن انبوه سازان تهران، با تأکید بر این که رشد قیمت ارز، گرانی مصالح ساختمانی را به همراه داشته اذعان نمود: انتظار می رود با افت قیمت ارز، شاهد افت قیمت مصالح ساختمانی و ارزان شدن این محصول در کشور باشیم.

این مقام مسئول عنوان کرد: همزمان با رشد قیمت ارز، مصالح ساختمانی نیز، رشد قیمت ها را کاملا محسوس تجربه کرده اند. با این حال زمانی که قیمت ارز ارزان می شود، نرخ مصالح ساختمانی به یکباره کاهش نمی یابد و این امر فرآیندی زمانبر خواهد بود.

رهبر این طور صحبت هایش را ادامه داد: در حال حاضر نمی توان پیش بینی دقیقی از بازار مسکن ارائه نمود با این حال امید است کاهش قیمت ارز بتواند با اثرات ملموسی بر بازار مسکن همراه باشد و از التهاب و نوسانات قیمت در این بازار بکاهد.

ایشان در ادامه از سامانه املاک و اطلاعات مسکن سخن به میان آوردند و این طور گفتند: این سامانه سال ها پیش به دست وزارت راه و شهرسازی سپرده شد تا تهیه شده و در اختیار سازمان های مربوطه برای تسهیل امور قرار بگیرد، این درحالی است که کماکان از راه اندازی این سامانه خبری نیست. وی با تأکید بر این که چنین سامانه ای می تواند ما را در پیشبرد اهدافمان به میزان قابل توجهی یاری نماید، اظهار داشت: به رغم تمام این تأکیدات، این سامانه راه اندازی نشده است.

ایشان از اثرات مثبت راه اندازی سامانه املاک و اطلاعات مسکن این طور گفتند: به واسطه این سامانه می توان واحد های خالی را ساده تر شناسایی و پیگیری نمود.

  • منبع خبر : افکار نیوز