در نخستین کارگروهی که بررسی موضوع بازآفرینی شهری را در شهرستان آستانه اشرفیه مورد بررسی قرار می داد موضوعات مهی مطرح گردید که از جمله آن ها  می توان به ارائه راهکار هایی جهت جلوگیری از بسط و گسترش محله های ناکارآمد و فرسوده شهری اشاره کرد.

شهردار آستانه اشرفیه طی این کارگروه به مهم ترین اهداف سازمان بازآفرینی شهری اشاره نمود و این طور گفت: در نظر داریم وضعیت واحد های مسکونی در بافت های ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی شهر را مورد بررسی قرار دهیم و شرایط چنین محله هایی را زیر ذره بین ببریم.

مهندس محمد دانش شکیب، ضمن اشاره به این که در زمینه بازآفرینی شهری، ۵ کارگروه در حال فعالیت می باشند اشاره کرد: کارگروه ساماندهی کالبدی، زیرساختی و میراث فرهنگی یکی از موارد موجود است ضمن این که می توان به کارگروه کارگروه اجتماعی، فرهنگی و سلامت اشاره کرد و کارگروه ارتقای اقتصادی، مشارکت های مردمی و تسهیلات را نام برد. ایشان ادامه دادند: کارگروه تأمین منابع مالی، درآمد ها و تجهیز منابع از دیگر کارگاه هایی است که زیر نظر سازمان بازآفرینی شهری در حال فعالیت می باشد.

این مقام مسئول در ادامه ضمن اشاره به این که برخی از واحد های دایر در بافت های فرسوده فاقد سند می باشند اذعان نمود: از مهم ترین معضلاتی که در امر مدیریت شهری بازآفرینی بافت های فرسوده وجود دارد همین مورد است. مهندس شکیب رسیدگی سریع تر دفاتر ثبت اسناد و املاک به درخواست دادگستری را خواستار شد و تصریح کرد: بهتر است به وضعیت املاک بدون سند بدون نوبت رسیدگی شود.

ایشان در ادامه از وظایف کارگروه حقوقی سخن به میان آوردند و تصریح نمودند: باید گسترش محله های بافت فرسوده را پیش نگری کرد و اقدامات لازم را برای جلوگیری از این اتفاق به عمل آورد. به گفته این مقام مسئول یکی از مهم ترین اقداماتی که می بایست بدان متوسل گردید، شناسایی محدوده بافت های فرسوده چه در مناطق داخلی و چه در حدفاصل شهر های مختلف است. ایشان تأکید کردند: محدوده این بافت ها بایستی مشخص گردد و از سوی دهیاری ها، شهرداری و… اقدامات مناسبی در خصوص آن ها صورت گیرد.

محمد زین العابدینی به عنوان نماینده دادگستری آستانه اشرفیه، ضمن اشاره به این که اعضای کارگروه حقوقی وظایف خطیر و مهمی برعهده دارند اذعان نمود: باید هر چه سریع تر به این بافت ها رسیدگی شود و زیباسازی آن ها در دستور کار قرار بگیرد.

در ادامه، رئیس شورای اسلامی شهر، به اقدام مشترک شهرداری و فرمانداری اشاره نمود و تصریح کرد: به واسطه این گام مشترک می توان به طرح توسعه حرم و همچنین خیابان ۳۵ متری استقلال مبادرت ورزید.

ابراهیم نجفی، خیابان ۳۵ متری استقلال را با طول ۹۰۰ متر همراه دانست و اذعان نمود: با شرکت های سرمایه گذار، موافقت نامه هایی برای اجرای این طرح تنظیم شده و برای پیشبرد این طرح که یکی از بخش های آن، بافت های فرسوده شهری است موافقت کمیسیون ماده ۵ استان نیز اخذ گردیده است.

ایشان ضمن اشاره به این که املاک دایر در این طرح به واسطه کارشناسان قیمت گذاری شده و خریداری خواهند شد، افزودند: چنانچه مالکان از فروش ملک خود امتناع ورزند اجرای ماده ۹ قانون در پیش گرفته خواهد شد.

در پایان این جلسه قرار گذاشته شد طی جلسات آتی و در حضور همه اعضای کارگروه، تصمیمات حقوقی مورد نیاز اتخاذ گردد.

  • منبع خبر : تی نیوز