خريد مسکن توسط اجاره نشين‌ها هدف خوبي مي‌تواند براي دولت تلقي شود. جواد حق شناس معاون مسكن بنياد مسكن اعلام كرد كه در طرحي بنام طرح جامع مسكن، دو برنامه حمايتي و اجتماعي مدنظر گرفته شده كه در برنامه اجتماعي، به غير از ساخت و ساز، روش‌هايي ديگر نيز مدنظر گرفته شده است.

اگر كسي تمايل به استفاده از واحدهاي استيجاري داشته باشد، قرار براين است كه در شهرهايي با جمعيت كمتر از ۵۰۰ هزار نفر،  ۲ ميليون ريال و در شهرهايي با جمعيت بيش از ۵۰۰ هزار نفر، ۴ ميليون ريال از بن اجاره در هر ماه استفاده كند.

اجاره نشين‌ها هميشه نسبت به خريد مسكن محق بوده‌اند، زيرا دولت نبايد به خود اجازه بدهد كه قشري هميشه اجاره نشين باشند.

خريد مسكن آپارتماني براي اجاره نشين‌ها مي‌تواند توسط دولت جامه عمل بپوشد. زيرا مساكن آپارتماني به شكل انبوه ساخته مي‌شود و حتي در برخي موارد خالي و بدون سكنه باقي مي‌مانند. در صورتيكه اجاره‌نشيني در كشور ما حل شود، اكثر مردم صاحب خانه خواهند شد.

خريد مسكن اجاره نشين‌ها 1

برنامه‌های خريد مسكن توسط اجاره‌نشين‌ها توسط دولت

خريد مسكن توسط اجاره‌نشين‌ها مي‌تواند در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت محقق شود. ايشان افزودند كه در قالب برنامه ديگري متقاضيان مي‌توانند تا ۷۵ ميليون ريال تسهيلات قرض‌الحسنه براي رهن خانه دريافت كنند.

معاون بنياد مسكن تصريح كرد كه همه متقاضيان شامل اشخاص حقيقي و حقوقي، نهادهاي اجتماعي و كميته امداد، بهزيستي يا هر نهاد ديگري مي‌تواند با بنياد مسكن در مورد خريد يا ساخت مسكن توافق نمايد.

براي خريداران يا سازندگان مسكن، تسهيلاتي با نرخ سود ۷ درصد پرداخت مي‌شود و متقاضيان مي‌توانند در كلان شهرها ۱ ميليارد ريال با سود ۷ درصد استفاده كرده و واحد مسكوني خود را خريداري كرده يا بسازند و واحد ساخته شده را به مدت ۱۰ سال در اختيار محرومان قرار دهند. مبلغ اقساط برابر اجاره‌اي است كه دريافت مي‌كنند و بعد از ۱۰ سال مي‌توانند خانه مورد نظر خود را خريداري كنند.

اجاره‌نشين‌ها از آن جائيكه تمامي سال را بايد اجاره پرداخت كنند بنابراين به سختي و در درازمدت مي‌توانند صاحب خانه شوند.

دولت بايد در قالب طرح‌هايي بتواند براي آن‌ها مساكني را خريداري كند. درصورتيكه دولت زميني را دارد، آن را بايد در اختيار متقاضيان قرار دهد، البته سازمان‌هاي حمايتي نيز مي‌توانند به ميزان ۶۰ درصد روي اين زمين‌ها مساكني را ساخته و به فروش برساند و ۴۰ درصد باقي مانده در قالب توافق با بنياد مسكن به دهك‌هاي پايين اجاره دهند.

ساير طرح‌های دولت برای خريد مسكن اجاره نشين‌ها و متقاضيان خريد مسكن

البته دولت مي‌تواند در قالب طرح‌هايي به متقاضيان، زمين‌هايي را واگذار كنند و متقاضيان نيز با دريافت تسهيلات بانكي، بتوانند روي زمين‌ها واحدهاي مسكوني را بسازند. ميزان تسهيلات بانكي در شهرهايي با ميزان جمعيت، تفاوت مي‌كند. عمر ساختمان‌ها نيز ۲۰ سال درنظر گرفته شده است.

البته اجاره نشين‌ها مي‌توانند از مساكن مهر فاقد متقاضي به ارزش ۷۰ ميليون ريال استفاده كنند، بدين ترتيب مساكن مهر فاقد متقاضي به فروش خواهند رسيد.

دولت به همراه با بنياد مسكن بايد شانه به شانه هم براي متقاضيان و اقشار كم درآمد مساكني را ايجاد كند. براساس اين طرح ها، ساخت، خريد و پرداخت يارانه‌اي مهم‌ترين اهداف اي طرح هستند.

خريد مسكن آپارتماني مي‌تواند طرح وسوسه انگيزي باشد بخاطر اينكه اين طرح زود بازده بوده و مي‌تواند در مدت زمان كوتاهي به بهره‌برداري برسد.

قيمت اجاره بها هميشه تابع تحولات سياسي و اقتصادي بوده و بنابراين بايد براي مهار رشد اجاره بها از راه حل‌هايي استفاده كرد. در حال حاضر اجاره بها در پايتخت به ميزان ۱۰ درصد افزايش يافته است. عواملي مانند تورم عمومي و تورم قيمت مسكن، رفتار خانه اولي در خريد خانه و ميزان مساكن انبوه در افزايش اجاره بها موثر هستند.

نقش خانه اولی‌ها در مورد خريد مسكن توسط اجاره نشين‌ها

البته خانه اولي‌ها در افزايش معاملات مسكن نقش بسزايي دارند و همين امر باعث مي‌شود تا جمعيت اجاره نشين كشور به تدريج كاهش بيابد يا اينكه اجاره بها بيش از اين افزايش نيابد. ارائه وام به خريداران مسكن خانه اولي‌ها در اين زمينه نقش بسزايي ايفا مي‌كند.

البته با چنين طرح‌هايي، اجاره بها بيش از حد افزايش نخواهد يافت و از سوي ديگر باعث خواهد شد تا مساكن اجاره‌اي نيز افزايش بيابد.

البته گروهي از اجاره نشين‌ها در راستاي خريد مسكن، و براي تكميل بودجه خريد مسكن، مسكن خريداري خود را به مدت يك سال اجاره مي‌دهند و همين قضيه باعث شده كه در برخي مناطق تهران، قيمت رهن به شدت افزايش بيابد.

در صورتيكه اين گروه از خريداران واحد مسكوني خود را خريداري كرده و بلافاصله اجاره بدهند امكان دارد كه در نرخ اجاره نشيني تغييرات چشمگيري حاصل نشود ولي به طور يقين در نرخ عرضه در بازار اجاره تغييراتي را ايجاد خواهد كرد.