دعاوي ملكي هميشه بين خريدار و فروشنده ملك  مطرح مي‌شود. در دعاوي ملكي، بهتر است كه با وكيل ملكي مشاوره داشته باشيم تا بتوانيم بهترين نتيجه را بگيريم.

حضور در دادگاه قوانين خاص خود را دارد و شما مي‌توانيد صحت اين چنين مساله‌اي را از يك وكيل پرس و جو كنيد. شما بايد در هر دادگاهي قوانين آن دادگاه را رعايت كنيد و عدم رعايت قوانين دادگاه براي عواقب بسيار بدي خواهد داشت.

در دعاوي ملكي شما بايد كليه مدارك و مستندات خود را راجع به تخليه ملك، افراز ملك يا هر دعوي ديگري ارائه كنيد. مي‌توانيد با جستجو در اينترنت، مدارك مورد نياز خود را مشخص كرده و راجع به آن‌ها تحقيق كنيد.

قاضي دادگاه در مورد تهيه مدارك به شما موردي را گوشزد نمي‌كند، ايشان فقط به سخنان شما گوش مي‌دهند و در نهايت براساس سخنان شما و طرف مقابل، تصميم صحيح و قانوني را اتخاذ مي‌كنند.

بايد به دادگاه و جلسه دادرسي احترام بگذاريد، هميشه محترمانه صحبت كنيد و شخص را جناب قاضي خطاب كنيد. هنگام صحبت با قاضي، ايستاده صحبت كنيد. زمانيكه قاضي براي صحبت كردن شما را خطاب مي‌كند ايستاده صحبت كنيد و زمانيكه قرار است ديگران صحبت كنند، فقط به صحبت‌هاي آنان گوش كنيد.

نحوه رسيدگي به دعاوي ملكي 1

اصول حضور در دادگاه ملكی حقوقی

در دادگاه دعاوی ملكی بهترين لباس‌هاي خود را بپوشيد. در دادگاه شيك بپوشيد و لباس‌هاي مناسبي به تن داشته باشيد تا بتوانيد توجه قاضي را به خود جلب كنيد.

جهت ارائه سند در دادگاه با وكيل خود هماهنگي كنيد. حداقل بايد دو كپي از سند ملك خود را تهيه كرده و اصل اسناد را به دادگاه ارائه كنيد. يك از كپي را به خوانده داده و يك نسخه از آن را نزد خود نگه داريد. همين كار را براي اسناد ملكي ديجيتالي خود نيز انجام دهيد.

البته هميشه اسنادي وجود دارد كه مانع نقل و انتقال ملك به شخص خريدار مي‌شود. عدم رعايت اصول سند ملكي نيز باعث مي‌شود تا نتوانيد ملك خود را به شخص خريدار انتقال بدهيد.

گاهي اوقات اسناد ملكي در بنگاه‌هايي تنظيم مي ‌شود كه نسبت به دانش و علم حقوق‌، آشنايي كافي ندارند. بنابراين بايد حتما يك وكيل ماهر ملكي حقوقي را انتخاب كنيد تا كارهاي اداري شما را به انجام رسانده يا مشاوره‌هاي لازم را به شما ارائه كند.

اهميت شناسايی دعاوی حقوقی ملكی

طرز مطرح كردن دعاوي ملكي بسيار مهم است. به طور مثال بايد به دعواي خود تسلط كامل داشته باشيد و هرگز دو دعواي خلع يد يا دعواي تخليه يد را با هم اشتباه نگيريد. در دعواي خلع يد، مالك نسبت به تصرف عدواني ملك خود دعوايي را مطرح كرده و خواستار خروج متصرف از ملك خود است ولي در دعواي تخليه يد، مستاجر بدون پرداخت اجاره براي مدت معين، در ملك حضور دارد و مالك نسبت به اين قضيه شاكي است.

بنابراين از آن جائيكه رضايت مالك ملك برآورده نشده اين چنين دعوايي مطرح مي‌شود. مالك براي رهايي ملك از دست غاصب اين چنين دعوايي را مطرح مي‌كند. به طور مثال، اين دو دعوا شبيه هم بوده و موضوع هر يك ملك غير منقول است و نتيجه هر كدام خارج كردن ملك از متصرف و شخص غاصب است.

ولي هر كدام نسبت به ديگري متفاوت بوده و نحوه رسيدگي به آن‌ها و هزينه دادرسي نيز متفاوت است و به همين دليل هر كدام از دعاوي منحصربفرد بوده و براي هركدام شرايط خاصي قائل است.

بهتر است كه با يك وكيل ملكی در اين زمينه مشاوره كنيد و كارهاي خود را در اين زمينه به او بسپاريد بخاطر اين كه ممكن است كه دچار اشتباه شويد و بخاطر پيچيدگي‌هاي موضوع نتوانيد در دادگاه از حق دفاع كنيد.

آداب حضور در دادگاه دعاوی ملكی

هميشه آرام و شمرده صحبت كنيد طوريكه قاضي بتواند به صحبت‌هاي شما گوش دهد، در صورتيكه بدون اعتماد به نفس يا با صداي بلند صحبت كنيد قاضي شما را از دادگاه اخراج خواهد كرد و طرف مقابل مي‌تواند دادگاه را به نفع خود به پايان برساند.

در دعاوي ملكي حقوقي هميشه بهتر است كه با وكيل ماهر و زبردستي مشاوره كنيد. وكيل ملكي مي‌تواند به شما كليه مشاوره‌هاي لازم را ارائه كند.

با مدير دفتر و منشي دادگاه نيز رفتار مناسبي داشته باشيد. در صورتيكه با منشي دادگاه رفتار خوبي نداشته باشيد، پرونده شما نيز به خوبي پيش نخواهد رفت. به هرحال قضات نيز اشتباه مي‌كنند و بنابراين هرگز با قضات و پرسنل دادگاه بد رفتار نكنيد.

دعاو ملكي حقوقي اهميت خيلي زيادي دارند و بايد با دقت و حوصله خيلي زياد در اين دادگاه‌ها حضور يابيد. از وكيل خود راجع به شرايط حقوقي دعواي خود اطلاعات لازم را كسب كنيد.

به هنگام ورود قاضي به ايستيد و از صحبت‌هاي غير مجاز با دوستان خود اجتناب كنيد و از كاركردن با گوشي يا لپ تاپ خود نيز خودداري كنيد. دادگاه محل قلمروي قاضي است و قاضي دوست دارد كه نظم خود را در آنجا حكفرما كند.

سعي كنيد كه زودتر از موعد مقرر در دادگاه حضور داشته باشيد و از شوخي‌هاي نيز اجتناب كنيد. در برخي دادگاه‌ها، به محض بازشدن، در دادگاه حضور پيدا كنيد بخاطر اينكه به محض شروع دادگاه، درب دادگاه بسته خواهد شد.

مدير دادگاه اسناد شما را مطالعه كرده و بعد از آن دادگاه شروع خواهد شد. حضور شما در دادگاه مي‌تواند نشانه خوبي براي شما باشد.