مشاور وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که عدالت جنسیتی مسئله مهمی است که گاهی از نظر ها دور می ماند، از ارائه طرحی به شورای عالی شهرسازی خبر داد و اذعان نمود: در این طرح در پیش گرفتن عدالت جنسیتی در تمام فعالیت های مرتبط با مسکن را خواستار شده ایم. وی از همکاری ها و مشارکت های صورت گرفته با معاونت زنان رئیس جمهوری، سخن به میان آورد و تصریح نمود: به واسطه این امر، سندی ارائه گردیده که نحوه اعمال عدالت جنسیتی در رویکرد های توسعه شهری را تشریح نموده است.

به مسئله زنان در حوزه مسکن توجه کافی نمی شود

در جلسه تخصصی معاونت امور زنان که با حضور مشاوران وزیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی کشور برگزار گردید، مونا عرفانیان از پیشنهاد های مطرح شده از سوی عباس آخوندی (وزیر اسبق راه و شهرسازی)، سخن به میان آورد و این طور گفت: ایشان تأکید داشتند دفتر امور زنان، فعالیت های تخصصی را در پیش بگیرد و بررسی های لازم به میان آورده شود تا مشخص گردد در وزارت راه و شهرسازی چه میزان بر عملکرد تخصصی این حوزه تأکید می شود. به گفته عرفانیان، پیرو خواسته های آخوندی، اتاق فکر برای پیگیری این مسئله تشکیل شد.

این مقام مسئول تأکید کرد: دو برنامه اصلی را در دستور کارمان گذاشته ایم، نخست، قرار دادن نیاز های زنان مشغول به فعالیت در وزارت راه و شهرسازی در مرکز توجه و همچنین دقت کافی به زنانی که مخاطبان این وزارت هستند. بنابراین بر اساس گفته های عرفانیان، وزارت راه و شهرسازی دو هدف حق زنان بر شهر و حق زنان بر موضوع ایمن را دنبال می کند.

وی افزود: بر اساس مصاحبه هایی که با مدیران داخلی و سمن ها به عمل آوردیم و با اتکا به ۱۲۰ سند، مسائل زنان را در سه حوزه مسکن، شهرسازی و حمل و نقل شناسایی کرده و مورد بررسی قرار داده ایم. به گفته این مقام مسئول یکی از چالش های اصلی عدم توجه به این مسئله و عدم رسیدگی به آن بوده است.

ایشان در ادامه این طور گفتند: بسیاری از مسائل مربوط به زنان در حوزه مسکن و سکونتگاه های غیررسمی از نظر ها دور مانده و آن طور که باید بدان توجه نمی شود. عرفانیان از افزودن بند هایی به لایحه خشونت علیه زنان اشاره نمود و اذعان کرد: به واسطه این امر فرصتی در اختیارمان قرار گرفت تا بند هایی را به این لایحه بیفزاییم.

ایشان از زنان شاغل در وزارت راه و شهرسازی سخن به میان آوردند و اذعان نمودند: برای این دسته از زنان برنامه هایی را در دستور کار قرار داده ایم. عرفانیان با اشاره به این که مطالعات و بررسی های دقیق تر زمینه لازم برای اقدام های مؤثر در دولت دوازدهم در این حوزه را فراهم ساخته افزود: دولت دوازدهم بر اساس یافته هایی که در این زمینه به دست آورد، برنامه ها و راهکار هایی را برای وزارت خانه ارائه نمود.

ایشان با تأکید بر این که عدالت جنسیتی یکی از مسائل مهم است که می بایست در رأس امور قرار بگیرد اذعان نمود: چنانچه می خواهیم این امر در همه ابعاد محقق شود و به عدالت جنسیتی توجه گردد نیاز است همه ارگان ها وارد عمل شوند و همه دستگاه ها توجه لازم به این امر را مبذول نمایند. وی از تدوین ۶ هدف برای تحقق این امر سخن گفت و اظهار داشت: مخاطب دو مورد از آن ها زنان وزارتخانه است و چهار مورد نیز مبتنی بر اهداف دستگاه می باشد.

وی ضمن اشاره به این که برای هر کدام از چنین اهدافی، استراتژی هایی تدوین شده است گفت: استراتژی های مزبور را در شورای معاونان وزارت ارائه نموده ایم ضمن این که همکاری ها و مشارکت های همه جانبه معاونان را خواستار شده ایم.

عرفانیان در پایان از دیگر برنامه های اجرای این وزارت سخن به میان آورد و این طور گفت: در سال گذشته پروژه ای مطرح گردید مبنی بر ارتقای وضعیت مدیران زنان که این پروژه در مراحل پایانی خود قرار دارد.

  • منبع خبر : تی نیوز